Integration of People under International Protection in Slovakia Cover Image

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku
Integration of People under International Protection in Slovakia

Seeking Solutions

Author(s): Miroslava Hlinčíková, Martina Sekulová
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Customs / Folklore, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Migration Studies, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Summary/Abstract: Miroslava Hlinčíková a Martina Sekulová v texte analyzujú integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou v kontexte integračných programov vytvorených štátom, ktoré sú určené na podporu procesu začleňovania tejto skupiny do spoločnosti. V deviatich kapitolách pozorne sledujú reflexie verejných inštitúcií, mimovládneho sektora a utečencov a na ich základe formulujú odporúčania pre každú z oblastí integrácie. Snažia sa tak odpovedať na otázku, ako by sa dal integračný program nastaviť tak, aby mal na každodenný život a integráciu utečencov čo najpozitívnejší vplyv a aby dorovnal ich často ťažké začiatky na Slovensku. Publikáciu vydal Inštitút pre verejné otázky (IVO), s podporou vedeckého projektu ÚEt SAV Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad), VEGA č. 2/0024/14.

  • Page Count: 181
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak