Integration of People under International Protection in Slovakia. Seeking Solutions Cover Image

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku. Hľadanie východísk
Integration of People under International Protection in Slovakia. Seeking Solutions

Author(s): Miroslava Hlinčíková, Martina Sekulová
Subject(s): Foreign languages learning, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Health and medicine and law, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Socio-Economic Research, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields, Labour and Social Security Law
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; migration; integration; policy; labour relations; healthcare; education; social integration; culture;
Summary/Abstract: Miroslava Hlinčíková a Martina Sekulová v texte analyzujú integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou v kontexte integračných programov vytvorených štátom, ktoré sú určené na podporu procesu začleňovania tejto skupiny do spoločnosti. V deviatich kapitolách pozorne sledujú reflexie verejných inštitúcií, mimovládneho sektora a utečencov a na ich základe formulujú odporúčania pre každú z oblastí integrácie. Snažia sa tak odpovedať na otázku, ako by sa dal integračný program nastaviť tak, aby mal na každodenný život a integráciu utečencov čo najpozitívnejší vplyv a aby dorovnal ich často ťažké začiatky na Slovensku. Publikáciu vydal Inštitút pre verejné otázky (IVO), s podporou vedeckého projektu ÚEt SAV Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad), VEGA č. 2/0024/14.

 • E-ISBN-13: 978-80-89345-52-6
 • Print-ISBN-13: 978-80-89345-52-6
 • Page Count: 181
 • Publication Year: 2015
 • Language: Slovak
Predslov

Predslov
(Preface)

 • Price: 0.00 €
1394 alebo odtlačky prstov na Slovensku

1394 alebo odtlačky prstov na Slovensku
(1394 or fingerprints in Slovakia)

 • Price: 0.00 €
Aiša

Aiša
(Aiša)

 • Price: 0.00 €
Úprimný motivačný sprievodca pre utečencov – Slovensko

Úprimný motivačný sprievodca pre utečencov – Slovensko
(An honest motivational guide for refugees - Slovakia)

 • Price: 0.00 €
Prečo som tu

Prečo som tu
(Why am I here)

 • Price: 0.00 €
Úvod: Vyváženosť pohľadov

Úvod: Vyváženosť pohľadov
(Introduction: Balance of views)

 • Price: 0.00 €
Prečo je integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou dôležitá?

Prečo je integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou dôležitá?
(Why is the integration of people with international protection important?)

 • Price: 0.00 €
Integračný program a práca mimovládnych organizácií

Integračný program a práca mimovládnych organizácií
(Integration program and work of non-governmental organizations)

 • Price: 0.00 €
Bývanie: Spôsob integrácie

Bývanie: Spôsob integrácie
(Housing: A way of integration)

 • Price: 0.00 €
Ekonomické začlenenie: Práca a jej kontexty

Ekonomické začlenenie: Práca a jej kontexty
(Economic integration: Work and its contexts)

 • Price: 0.00 €
Sociálne zabezpečenie: Východisko k zmene

Sociálne zabezpečenie: Východisko k zmene
(Social security: The way forward for change)

 • Price: 0.00 €
Prístup k zdravotnej starostlivosti

Prístup k zdravotnej starostlivosti
(Access to healthcare)

 • Price: 0.00 €
Slovenský jazyk a vzdelávanie

Slovenský jazyk a vzdelávanie
(Slovak language and education)

 • Price: 0.00 €
Kultúrna a sociálna integrácia

Kultúrna a sociálna integrácia
(Cultural and social integration)

 • Price: 0.00 €
Prierezové výzvy integrácie

Prierezové výzvy integrácie
(Cross - cutting integration challenges)

 • Price: 0.00 €
Záver

Záver
(Conclusion)

 • Price: 0.00 €
Zoznam literatúry

Zoznam literatúry
(References)

 • Price: 0.00 €
Slovník dôležitých pojmov

Slovník dôležitých pojmov
(Glossary of important terms)

 • Price: 0.00 €
Prílohy

Prílohy
(Attachments)

 • Price: 0.00 €
O autorkách

O autorkách
(About the authors)

 • Price: 0.00 €