K životnému jubileu Evy Krekovičovej; Spomienka na nedožité jubileum Michasa Ramaňuka; Sociokultúrna zmena a etnografický výskum; Cover Image

K životnému jubileu Evy Krekovičovej; Spomienka na nedožité jubileum Michasa Ramaňuka; Sociokultúrna zmena a etnografický výskum;
K životnému jubileu Evy Krekovičovej; Spomienka na nedožité jubileum Michasa Ramaňuka; Sociokultúrna zmena a etnografický výskum;

Author(s): Miroslava Hlinčíková, Hana Urbancová, Jana Sušienková
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 2
  • Page Range: 238 - 248
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak