The Ancient Rome. Politics and Money. T. 6 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 6
The Ancient Rome. Politics and Money. T. 6

Contributor(s): Wiesław Kaczanowicz (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Economic history, Political history, Social history, Ancient World
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Andrzej Kunisz; ancient world; Byzantine coins
Summary/Abstract: The publication is addressed to historians, archaeologists, numismatists and lovers of the ancient world.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-3048-8
  • Print-ISBN-13: 978-83-226-3047-1
  • Page Count: 110
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Polish
Nie tylko Numi Augg. Alexandrini. Wkład polskich numizmatyków w badania monet w Egipcie od Okresu Późnego do okresu wczesnego panowania arabskiego

Nie tylko Numi Augg. Alexandrini. Wkład polskich numizmatyków w badania monet w Egipcie od Okresu Późnego do okresu wczesnego panowania arabskiego
(NOT ONLY NUMI AUGG. ALEXANDRINI. The Contribution of Polish Numismatists to Studies of Coins in Egypt from the Late Period to the Period of Early Arab Rule)

  • Price: 4.50 €
Monety rzymskie w obozach legionowych nad Dunajem Casus Novae (Bułgaria)

Monety rzymskie w obozach legionowych nad Dunajem Casus Novae (Bułgaria)
(ROMAN COINS IN LEGIONARY CAMPS ALONG THE DANUBE. CASUS NOVAE (BULGARIA))

  • Price: 4.50 €
U północnych wrót Bramy Morawskiej. Stan badań nad znaleziskami monet rzymskich na ziemi głubczyckiej i raciborskiej 1945—2013

U północnych wrót Bramy Morawskiej. Stan badań nad znaleziskami monet rzymskich na ziemi głubczyckiej i raciborskiej 1945—2013
(AT THE NORTHERN ENTRANCE OF THE MORAVIAN GATE: THE STATE OF RESEARCH ON FINDINGS OF ROMAN COINS IN THE GŁUBCZYCE AND RACIBÓRZ LANDS IN THE YEARS 1945—2013)

  • Price: 4.50 €
Moneta — ancilla historiae „Interpretacja ikonograficzna i ideologiczna” numizmatów we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (próba przeglądu)

Moneta — ancilla historiae „Interpretacja ikonograficzna i ideologiczna” numizmatów we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (próba przeglądu)
(COIN — ANCILLA HISTORIAE “ICONOGRAPHIC AND IDEOLOGICAL INTERPRETATION” OF NUMISMATICS IN CONTEMPORARY POLISH HISTORIOGRAPHY OF ROMAN ANTIQUITY (AN ATTEMPT AT A SURVEY))

  • Price: 4.50 €