Reality and fiction. The presented worlds in literature and culture of the 19th-20th centuries Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX–XXI wieku
Reality and fiction. The presented worlds in literature and culture of the 19th-20th centuries

Author(s): Grażyna Maroszczuk
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: the presented world; fiction; “reality and fiction”
Summary/Abstract: In 2015 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego published two related collections of essays devoted to the presented worlds in literature and culture. The first one discussed “the familiar and the remote world in Old Polish areas”, and the second one “the enlightened and Romantic worlds” (a paraphrase of the titles of both volumes). The collection which we present to the reader, by continuing the research in the reality and the fiction which is presented, covers a broad temporal spectrum from the 19th to the 21st century. It is obvious that such a wide range must be associated with the great variety of the object of research. The authors analyse works which represent various genres (a literary document, various kinds of novels, autobiographical narratives, fantasy, children’s prose, epistolography), which engage various subjects, intended for various recipients. The thing which the essays represented in this collections share is the reflection about the manner of the existence of the real world in narrative prose. All of these essays touch upon the universal problem of the relation between truth and fiction and they attempt to answer the question about the manner in which the real world is expressed in language (especially in artistic language). The book is intended for secondary school pupils, students and academic teachers.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3092-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3091-4
 • Page Count: 206
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Górnośląski krajobraz industrialny w tekstach kultury od końca XVIII wieku do początków XX wieku

Górnośląski krajobraz industrialny w tekstach kultury od końca XVIII wieku do początków XX wieku
(The Upper Silesian Industrial Landscape in Texts of Culture from the End of the 18th Century to the Early 20th Century)

 • Price: 4.50 €
Jednostka niepełnosprawna a społeczeństwo w kontekście problemu inności w literaturze XIX i XX wieku

Jednostka niepełnosprawna a społeczeństwo w kontekście problemu inności w literaturze XIX i XX wieku
(A Disabled Person and the Society in the Context of the Issue of Otherness in the Literature of the 19th and the 20th Centuries)

 • Price: 4.50 €
„Czarne lądy” Wandy Melcer wobec form egzotyzacji tradycyjnej społeczności żydowskiej

„Czarne lądy” Wandy Melcer wobec form egzotyzacji tradycyjnej społeczności żydowskiej
(Wanda Melcer’s “Black Lands” and the Forms of Exoticising the Traditional Jewish Community)

 • Price: 4.50 €
Transponowanie powszedniości na niezwykłość w opowiadaniach Brunona Schulza

Transponowanie powszedniości na niezwykłość w opowiadaniach Brunona Schulza
(Transposing the Mundane to the Extraordinary in Bruno Schulz’s Stories)

 • Price: 4.50 €
„(Od)ręczne” konstrukcje narracji w powojennej prozie nurtu wiejskiego

„(Od)ręczne” konstrukcje narracji w powojennej prozie nurtu wiejskiego
(Narrative (Hand)work in Postwar Rural Prose)

 • Price: 4.50 €
Sposoby oswajania rzeczywistości w powieściowym cyklu fantasy Jarosława Grzędowicza

Sposoby oswajania rzeczywistości w powieściowym cyklu fantasy Jarosława Grzędowicza
(Familiarising the Reality in Jarosław Grzędowicz’s Fantasy Cycle)

 • Price: 4.50 €
O przemianach tradycyjnej fabularności w prozie polskiej schyłku XX wieku (na przykładzie Kino‑lino Grzegorza Strumyka)

O przemianach tradycyjnej fabularności w prozie polskiej schyłku XX wieku (na przykładzie Kino‑lino Grzegorza Strumyka)
(On the Revisions of the Traditionally Understood Fictionality in the Polish Prose of the Late 20th Century (on the Example of Grzegorz Strumyk’s Kino‑Lino))

 • Price: 4.50 €
„Swojskie” i „obce” w twórczości dla dzieci Wojciecha Widłaka

„Swojskie” i „obce” w twórczości dla dzieci Wojciecha Widłaka
(The Homely and the Foreign in Wojciech Widłak’s Literature for Children)

 • Price: 4.50 €
Genius loci ustrońskich Goji w Dzienniku Józefa Pilcha

Genius loci ustrońskich Goji w Dzienniku Józefa Pilcha
(Genius Loci of Ustroń’s Goje in Józef Pilch’s Dziennik (Diary))

 • Price: 4.50 €
Prywatność i polityka w (auto)biografiach żon i córek mężów stanu

Prywatność i polityka w (auto)biografiach żon i córek mężów stanu
(Privacy and Politics in (Auto)biographies of the Wives and Daughters of Statesmen)

 • Price: 4.50 €
Osobliwe warianty realności w utworach fantastycznych Jeleny Dołgopiat i Anny Starobiniec

Osobliwe warianty realności w utworach fantastycznych Jeleny Dołgopiat i Anny Starobiniec
(Peculiar Variants of Reality in Jelena Dołgopiat’s and Anna Starobiniec’s Fantasy Works)

 • Price: 4.50 €
Inicjacja w dorosłość jako ponowne tworzenie świata w opowiadaniu Czyngiza Ajtmatowa Łaciaty pies biegnący brzegiem morza

Inicjacja w dorosłość jako ponowne tworzenie świata w opowiadaniu Czyngiza Ajtmatowa Łaciaty pies biegnący brzegiem morza
(Coming of Age as Creating the World Anew in Chinghiz Aitmatov’s Spotted Dog Running on Seashore)

 • Price: 4.50 €
Przeciwstawność wojny i pokoju w listach Łesi Ukrainki

Przeciwstawność wojny i pokoju w listach Łesi Ukrainki
(The Opposition of War and Peace in Lesya Ukrainka’s Letters)

 • Price: 4.50 €