Community – Tradition – Violence. Postcolonial Contexts Cover Image

Wspólnota – tradycja – przemoc. Konteksty postkolonialne
Community – Tradition – Violence. Postcolonial Contexts

Author(s): Magdalena Kokoszka, Michał Kopczyk, Grażyna Maroszczuk, Anna Szawerna-Dyrszka
Subject(s): Social Sciences, Geography, Regional studies, Human Geography, Regional Geography, Historical Geography
Published by: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Keywords: violence;tradition;community;postcolonial studies;
  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 29
  • Page Range: 9-10
  • Page Count: 2
  • Language: Polish