Two Worlds Researcher. Urban Aladár is 80 Years Old Cover Image

Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves
Two Worlds Researcher. Urban Aladár is 80 Years Old

Contributor(s): Béla Háda (Editor), István Majoros (Editor), Zoltán Maruzsa (Editor), Margit Petneházi (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Comparative history, Diplomatic history, Economic history, History of ideas, Local History / Microhistory, Military history, Political history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today), 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Keywords: Hungary; USA; Russia; Black Sea; Garibaldi; John Adams; Batthyány; European Union; Hollywood; Tisza István; Kölcsey; Hungarian language;
Summary/Abstract: The volume includes studies for Urban Aladár's birthday. The professor deals with the American history and with Hungary in the 19th century, first of all with the revolution in 1848-1849. The colleagues of professor Urban from ELTE and from the other universities and instituts in Hungary have wroten various studies from the Hungarian and the world history of the 19th and 20 centuries to the respect of Aladár Urbán.

  • Print-ISBN-13: 978-963-284-085-7
  • Page Count: 468
  • Publication Year: 2009
  • Language: Hungarian
A magyar rendszerváltás és Olaszország

A magyar rendszerváltás és Olaszország
(Political Changes in Hungary and Italy)

Elmélkedések az Európai Unióról és a magyar külpolitikáról

Elmélkedések az Európai Unióról és a magyar külpolitikáról
(Reflections about the European Union and the Hungarian Foreign Policy)

Oroszország déli törekvései és a fekete-tengeri szorosok problémája (1700-1774)

Oroszország déli törekvései és a fekete-tengeri szorosok problémája (1700-1774)
(Southern Efforts of Russia and the Problems of the Black Sea Straits (1700-1774))

A „kis tüzér”: id. Niamessny Mihály (1834–1901)

A „kis tüzér”: id. Niamessny Mihály (1834–1901)
(The "Small Gunner": Elder Mihály Niamessny (1834-1901))

Civitatis Ghaniensis Conditor

Civitatis Ghaniensis Conditor
(Civitatis Ghaniensis Conditor)

Csontok zászlóba göngyölve

Csontok zászlóba göngyölve
(Bones Wrapped in Flag)

A forradalom kritikus dalnoka: a „koronás Wargha”

A forradalom kritikus dalnoka: a „koronás Wargha”
(Critical Bard of the Revolution: "Crowned Wargha")

„A 48-as szomorú élet bekövetkezéséről”

„A 48-as szomorú élet bekövetkezéséről”
(Occurence of the Forty-Eight Sad Life)

John Adams az amerikai kormányzatról

John Adams az amerikai kormányzatról
(John Adams about the American Administration)

A Batthyány-kormány Magyarországa a bécsi belga követ O’Sullivan de Grass 1848. évi jelentéseiben

A Batthyány-kormány Magyarországa a bécsi belga követ O’Sullivan de Grass 1848. évi jelentéseiben
(Hungary during the Batthyány Government in the Reports of the Belgian Legate in Vienna, O'Sullivan de Grass, in 1848)

Merre tartson az EU védelmi képességfejlesztése?

Merre tartson az EU védelmi képességfejlesztése?
(Where to go the Defense Capability Development of the European Union?)

A kereszténydemokrácia történetéhez Magyarországon

A kereszténydemokrácia történetéhez Magyarországon
(To the History of the Christian Democraty in Hungary)

A Batthyány-kultusz

A Batthyány-kultusz
(Batthyány Cult)

Az etióp biztonságpolitika és a szomáli – krízis

Az etióp biztonságpolitika és a szomáli – krízis
(Security Policy in Ethiopy and the Somalian Crisis)

Talleyrand és a francia katolikus egyház a régi rendszer idején és a forradalom első évében

Talleyrand és a francia katolikus egyház a régi rendszer idején és a forradalom első évében
(Talleyrand and the French Catholic Church during the Ancien Regime and in the First Year of the Revolution)

Batthyány Lajos(né) és Szemere Bertalan

Batthyány Lajos(né) és Szemere Bertalan
(Lajos Batthyány (Missis Lajos Batthyány) and Bertalan Szemere)

A katonák nyugdíja az Osztrák-Magyar Monarchiában - a magyar törvények alapján

A katonák nyugdíja az Osztrák-Magyar Monarchiában - a magyar törvények alapján
(Pension of the Soldiers in the Austro-Hungarian Monarchy - on the Basis of the Hungarian Laws)

Életpálya veszítés

Életpálya veszítés
(Career Loss)

Egy 80 éves történet

Egy 80 éves történet
(Eighty Year Old Story)

Az első magyar vasúti törvény diétai vitája 1836-ban

Az első magyar vasúti törvény diétai vitája 1836-ban
(The discuss of the First Hungarian Railway Act in the Diet in 1836)

Párizs keleti partnereiről a két világháború között

Párizs keleti partnereiről a két világháború között
(About the Eastern Partners of Paris in the Interwar Period)

Ausztria hadianyagszállításai az NSZK részére. A semlegesség és az államszerződés egy speciális szempontból

Ausztria hadianyagszállításai az NSZK részére. A semlegesség és az államszerződés egy speciális szempontból
(War Material Transports of Austria to FRG. Neutrality and and StateTreaty from a Special Point of View)

Csány László reformkori leveleiből (1834-1845)

Csány László reformkori leveleiből (1834-1845)
(László Csány's Letters in the Reform Era (1834-1845))

Kormányzati pozícióban

Kormányzati pozícióban
(In Government Position)

Egy szerb származású magyar honvéd tábornok levele a szerb csapatok főparancsnokához 1849 januárjában

Egy szerb származású magyar honvéd tábornok levele a szerb csapatok főparancsnokához 1849 januárjában
(Letter of a Hungarian General of Serbian Origin to the Commander-in-Chief of the Serbian Troops in January 1849)

A feketékről alkotott sztereotípiák a 19. századi magyar emigránsok és utazók írásaiban

A feketékről alkotott sztereotípiák a 19. századi magyar emigránsok és utazók írásaiban
(Stereotypes of the Black Man in the Hungarian Migrants and Travelers Writings of the 19th Century)

Floridától a Monroe-elvig

Floridától a Monroe-elvig
(From Florida to the Monroe-doctrine)

A sportos katonatiszt

A sportos katonatiszt
(Athletic Officer)

A nemzetté lett paradoxon: Nemzeti kérdés az Első Köztársaságban

A nemzetté lett paradoxon: Nemzeti kérdés az Első Köztársaságban
(The Nation became a Paradoxon: National Question in the First Austrian Republic)

Egy vita margójára: a Kommunisták Magyarországi Pártjának vezetői elleni perek Moszkvában - Kun Béla, Lukács György és Nagy Imre példáján

Egy vita margójára: a Kommunisták Magyarországi Pártjának vezetői elleni perek Moszkvában - Kun Béla, Lukács György és Nagy Imre példáján
(To the Margin of a Debate: Trials against the Leaders of the Communist Party of Hungary in Moscow - the Example of Béla Kun, György Lukács and Imre Nagy)

Magyarország és a független külpolitikai törekvéseket övező vita Brazíliában az 1950-es és 1960-as évek fordulóján

Magyarország és a független külpolitikai törekvéseket övező vita Brazíliában az 1950-es és 1960-as évek fordulóján
(Hungary and the Debate about the Independent Foreign Politics Efforts in Brazil at the Turn of the 1950s and 1960s)

Magyar hozzájárulás a Habsburg állam költségvetéséhez

Magyar hozzájárulás a Habsburg állam költségvetéséhez
(Hungarian Contribution to the Budget of the Habsburg State)

Tisza István és a dualizmus

Tisza István és a dualizmus
(István Tisza and the Dualism)

Kölcsey és a magyar nyelv ügye az 1832-36-os országgyűlésen

Kölcsey és a magyar nyelv ügye az 1832-36-os országgyűlésen
(Kölcsey and the Hungarian Language Case on the Diet of 1832-1836)