Single Supreme Court for BiH? Cover Image

Jedan vrhovni sud za BiH?
Single Supreme Court for BiH?

Contributor(s): Edin Šarčević (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Sociology, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; judiciary; constitution; Constitutional court; Supreme Court; BiH; necessity; jurisdiction; government; entities; FBiH; RS; reform; EU; EU accession;
Summary/Abstract: Pitanje iz naslova bi se u svakoj evropskoj državi shvatilo kao lakrdijaška pravna dosjetka. U Bosni ono ne stvara reflekse osmijeha; pitanje je ozbiljno i prate ga dramatična upozorenja. Tema je unekoliko izlizana političkim parolama i medijskim eskponiranjem političkih pozicija. No, stručni krugovi (sudije, tužioci, advokati i državni službenici) i akademska zajednica (saradnici univerzitetskih insitucija i naučno-istraživačkih instituta) imaju jasno artikulirine stavove o ovom pitanju. Oni nisu apodiktičke prirode, nego počivaju na analizi pravnog ustrojstva BiH i iznalaze argumente u uporednom pravu, jursidikciji Ustavnog suda BiH i u pozitivnom ustavnom pravu.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-1960-0-3
  • Page Count: 165
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Treba li BiH jedan vrhovni sud?

Treba li BiH jedan vrhovni sud?
(Does BiH require a single supreme court?)

Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu: razmišljanja o njegovoj neophodnosti

Vrhovni sud za Bosnu i Hercegovinu: razmišljanja o njegovoj neophodnosti
(Supreme Court for Bosnia and Herzegovina: reflecting on its necessity)

Vrhovni sud Bosne i Hercegovine: odgovor na problem ili još jedan projekat u kontinuiranim reformama pravosuđa

Vrhovni sud Bosne i Hercegovine: odgovor na problem ili još jedan projekat u kontinuiranim reformama pravosuđa
(The Supreme Court of Bosnia and Herzegovina: the answer to the problem or another project in continuous judicial reform)

Treba li BiH jedan vrhovni sud?

Treba li BiH jedan vrhovni sud?
(Does BiH require a single supreme court?)

Vrhovni sud BiH — između politike i prava

Vrhovni sud BiH — između politike i prava
(Supreme Court of BiH - between politics and law)

Treba li Bosni i Hercegovini vrhovni sud

Treba li Bosni i Hercegovini vrhovni sud
(Does Bosnia and Herzegovina need a supreme court)

Treba li Bosni i Hercegovini jedan vrhovni sud: prilog raspravi

Treba li Bosni i Hercegovini jedan vrhovni sud: prilog raspravi
(Does Bosnia and Herzegovina need a single supreme court: a contribution to the debate)

Osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji

Osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji
(Establishment of the Supreme Court of Bosnia and Herzegovina as a condition for membership in the European Union)

Da li je Bosni i Hercegovini potreban jedan vrhovni sud

Da li je Bosni i Hercegovini potreban jedan vrhovni sud
(Does Bosnia and Herzegovina need a single supreme court)

Autori priloga

Autori priloga
(Contributors)