The aftermath of the crisis. An overhaul of Ukraine’s banking sector Cover Image

Krajobraz po kryzysie. Ukraiński sektor bankowy w procesie głębokich przemian
The aftermath of the crisis. An overhaul of Ukraine’s banking sector

Author(s): Rafał Sadowski
Subject(s): Economic policy, International relations/trade, Developing nations
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine; banking sector
Summary/Abstract: Ukraiński sektor bankowy w latach 2014–2016 został dotknięty największym w dotychczasowej historii kryzysem. W ciągu tych trzech lat doszło m.in. do upadku prawie połowy banków dysponujących 30% aktywów całego sektora, łączny deficyt działalności banków wyniósł 11,8 mld USD (przy wartości aktywów 45,7 mld USD na koniec 2016 roku), a kapitał banków w hrywnach obniżył się prawie o połowę.Tak głęboki kryzys był nie tylko efektem załamania gospodarczego pogłębionego wojną z Rosją (w tym okupacją Krymu oraz utratą kontroli nad częścią Donbasu) i kryzysem wewnątrzpolitycznym (m.in. rewolucją godności), ale przede wszystkim istniejącą już wcześniej dysfunkcjonalnością sektora i patologicznymi praktykami związanymi z tzw. Bankowością oligarchiczną. W wielu przypadkach banki nie zajmowały się klasyczną działalnością finansową, lecz były wykorzystywane przez właścicieli jako instrumenty do pozyskiwania środków dla prowadzenia innych własnych interesów. Ponadto niektóre banki okazały się de facto piramidami finansowymi.

  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish