Partnership in times of crisis. Challenges for the Eastern European countries' integration with Europe Cover Image

Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej
Partnership in times of crisis. Challenges for the Eastern European countries' integration with Europe

Author(s): Rafał Sadowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Economic policy, Developing nations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Eastern Partnership (EaP);the European Union; the European Neighbourhood Policy;European integration;regional security;
Summary/Abstract: W ciągu czterech lat funkcjonowania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska powołała mechanizmy dla integracji państw Europy Wschodniej z UE. Mimo to kraje objęte Partnerstwem nie osiągnęły znaczącego postępu w modernizacji, wdrażaniu reform oraz integracji z Unią.Od momentu uruchomienia przez UE Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w 2004 roku nie nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji w kluczowych dla Unii obszarach: demokratyzacji i transformacji wolnorynkowej, integracji europejskiej, stabilności politycznej i bezpieczeństwa regionalnego. // W zaistniałej sytuacji zasadne są pytania, na ile Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie zbliżyły Unię do osiągnięcia deklarowanych przez nią celów w relacjach ze wschodnimi sąsiadami? Co leży u podstaw obserwowanego spadku zaangażowania i zainteresowania osiągnięciem rzeczywistych postępów w integracji? W jaki sposób dominujące w agendzie politycznej wydarzenia – kryzys finansowy w UE, debata o przyszłości Unii, a także procesy polityczne wewnątrz państw partnerskich – mogą wpływać na przyszłość relacji?

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-28-1
  • Page Count: 55
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish