Muhammad: Man of God Cover Image
  • Regular Price 5.00 €

Muhammed - čovjek Božiji
Muhammad: Man of God

Author(s): Seyyed Hossein Nasr
Contributor(s): Rešid Hafizović (Translator)
Subject(s): Theology and Religion, Islam studies
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Summary/Abstract: Ovo kratko istraživanje o životu blagoslovljenog Poslanika islama, a.s., nije ni nova historijska analiza niti, pak, neka čisto nabožna pripovijetka o zemaljskom toku posljednjeg Božijeg Vjerovjesnika. Već postoje brojna historijska istraživanja o njemu na europskim jezicima, koja nisu napisali samo zapadni učenjaci, nego i muslimani koji ili pišu na ovim jezicima ili su njihovi radovi prevedeni na te jezike, posebice na engleski. Postoje mnoga stručna istraživanja posvećena njemu kao državniku, vojnom zapovjedniku, političkom vođi itd. Štaviše, neke biografi je, koje se mogu osloviti nabožnom literaturom, dostupne su na engleskom jeziku, premda su rijetka djela koja ističu duhovni značaj blagoslovljenog Poslanika, a.s., i unutarnje značenje različitih razdoblja njegova života. Međutim, unatoč postojećim djelima, još uvijek postoji potreba za životopisima koji bi mogli uzeti u razmatranje duhovne dimenzije kao i mnogo činjeničnije i povijesnije elemente života osobe koja je promijenila ljudsku povijest.

  • Print-ISBN-10: 9958-9131-1-2
  • Page Count: 336
  • Publication Year: 2007
  • Language: Bosnian