The characteristics of the Muslim thought at the end of the 20th century Cover Image

Odlike muslimanske misli na kraju 20. vijeka
The characteristics of the Muslim thought at the end of the 20th century

Author(s): Rešid Hafizović
Subject(s): Philosophy
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Nikome kao muslimanima nije metafizički prirođeno da u svakom danu svog životnog svakodnevlja žive barem dvostruku životnu eru: hidžretsku i gregorijansku, svetu i profanu, globalnu i lokalnu. K tome još valja dodati da muslimani, blagodareći dosada nataloženom teorijskom iskustvu o ideji vremena unutar vlastite filozofije, teologije, umjetnosti i unutar egzaktnih nauka, žive u jednom kalendarskom vremenu višestruke temporalne perspektive, budući da se njihova primordijalna, muslimanska, univerzalno adamovska narav razlijeva kroz sve ključne egzistencijalne sfere bitka: metafizičku, metakozmičku, metapovijesnu, hijerokozmičku, hijeropovijesnu, makrokozmičku, mikro-kozmičku i kozmopovijesnu.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 2-3
  • Page Range: 79-88
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian