The Relation between Islamic Art and Islamic Spirituality Cover Image

Odnos između islamske umjetnosti i islamske duhovnosti
The Relation between Islamic Art and Islamic Spirituality

Author(s): Seyyed Hossein Nasr
Subject(s): Philosophy
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Ako se pronicljiv pogled uputi na izuzetno raznolike manifestacije islamske umjetnosti što je nastajala u širokim opsezima prostora i vremena, iskrsava pitanje o izvoru ujedinjujućih principa ove umjetnosti. Šta je izvor te umjetnosti i kakva je narav toga ujedinjujućeg principa čiji je blistavi učinak jedva moguće poricati? Bilo da se nalazimo u velikom dvorištu Delhijske džamije ili u Karavijinu u Fesu, osjećamo da smo unutar istoga umjetničkog i duhovnog univerzuma, uprkos svim lokalnim varijacijama u materijalu, oblikovnim tehnikama i tome slično. Stvaranje ovoga umjetničkog univerzuma sa njegovim naročitim genijem, specifičnim karakteristikama i formalnom homogenošću što počiva ispod razlikâ kulturalne, geografske ili temporalne naravi iziskuje uzrok, jer nijedan učinak tako znatnih dimenzija ne može biti smatran prosto rezultatom slučaja ili nagomilavanja akcidentalnih historijskih činilaca.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 22-23
  • Page Range: 117-129
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian