The Polish Literature of North and South America. Studies and Essays. Second Series Cover Image
 • Offer for Individuals Only 14.00 €

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga
The Polish Literature of North and South America. Studies and Essays. Second Series

Contributor(s): Bożena Szałasta-Rogowska (Editor)
Subject(s): Literary Texts, Studies of Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Polish literature; literary studies; emigration to America; America; “the world not shown”
Summary/Abstract: The second series of The Polish Literature of North and South America is not only intended to be the completion or continuation of the first series. In this book, that includes almost thirty articles, once again a number of problems concerning Polish literary works written on both American continents has been raised, although the subjects themselves are most often new in the Polish literary studies (for instance, the situation of Polish emigrants to America, American visions of Polish writers, or “the world not shown” in the Polish literature created in exile.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-778-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-777-7
 • Page Count: 514
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
„Utracone” i „odzyskane”. O dwóch wierszach Floriana Śmiei

„Utracone” i „odzyskane”. O dwóch wierszach Floriana Śmiei
(Lost and Found. Of Two Poems by Florian Śmieja)

 • Price: 4.50 €
Figury nieobecności w wierszach Grażyny Zambrzyckiej

Figury nieobecności w wierszach Grażyny Zambrzyckiej
(Figures of Absence in Poems by Grażyna Zambrzycka)

 • Price: 4.50 €
Mit rodzi(n)ny w twórczości Marka Kusiby w świetle tomu Rajskie

Mit rodzi(n)ny w twórczości Marka Kusiby w świetle tomu Rajskie
(The Family/ial Myth in the Works of Marek Kusiba in View of the Volume Rajskie)

 • Price: 4.50 €
Prywatna Ameryka Wierzyńskiego

Prywatna Ameryka Wierzyńskiego
(Private America of Wierzyński)

 • Price: 4.50 €
Wojny z oddali. “W imię Ojca” Kazimierza Wierzyńskiego

Wojny z oddali. “W imię Ojca” Kazimierza Wierzyńskiego
(Wars from Afar. “W imię Ojca” by Kazimierz Wierzyński)

 • Price: 4.50 €
„Kasandra się myli”. Epilog przyjaźni Wierzyńskiego z Lechoniem

„Kasandra się myli”. Epilog przyjaźni Wierzyńskiego z Lechoniem
(“Cassandra is Wrong”. Epilogue of Friendship Between Wierzyński and Lechoń)

 • Price: 4.50 €
Poetycka biografia emigrantki Anny Frajlich. Wokół tomiku “Łodzią jest i jest przystanią”

Poetycka biografia emigrantki Anny Frajlich. Wokół tomiku “Łodzią jest i jest przystanią”
(Poetic Biography of an Emigrant – Anna Frajlich. About the Collection “Łodzią jest i jest przystanią”)

 • Price: 4.50 €
Przestrzenie utracone. O poezji Anny Frajlich

Przestrzenie utracone. O poezji Anny Frajlich
(Spaces Lost. Of Anna Frajlich’s Poetry)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu pełni. Czesława Miłosza spotkania z poezją anglo‑amerykańską

W poszukiwaniu pełni. Czesława Miłosza spotkania z poezją anglo‑amerykańską
(In Search of Completeness. Czesław Miłosz’s Encounters with Anglo-American Poetry)

 • Price: 4.50 €
„Spotkanie, którego nie będzie”. „Na wierzbach… nasze skrzypce” Juliana Stryjkowskiego

„Spotkanie, którego nie będzie”. „Na wierzbach… nasze skrzypce” Juliana Stryjkowskiego
(“The Meeting That Will not Happen”. „Na wierzbach… nasze skrzypce” [„There on the Willows we hung our Violins”] by Julian Stryjkowski)

 • Price: 4.50 €
Kobieta na wygnaniu. O bohaterce prozy Danuty Mostwin

Kobieta na wygnaniu. O bohaterce prozy Danuty Mostwin
(The Woman in Exile. Of the Heroine from Danuta Mostwin’s Prose)

 • Price: 4.50 €
Brazylia i polscy emigranci w cyklu powieściowym Jerzego Kossowskiego “Ta krew nie plami”

Brazylia i polscy emigranci w cyklu powieściowym Jerzego Kossowskiego “Ta krew nie plami”
(Brazil and Polish Immigrants In a Cycle of Jerzy Kossowski’s Novels Titled „Ta krew nie plami”)

 • Price: 4.50 €
„Znaleźć dla siebie nowe miejsce pod słońcem”. Twórczość prozatorska Wacława Lieberta

„Znaleźć dla siebie nowe miejsce pod słońcem”. Twórczość prozatorska Wacława Lieberta
(“To Find a New Place for Oneself Under the Sun”. Wacław Liebert’s Prose)

 • Price: 4.50 €
Kultura etniczna Polonii amerykańskiej i kulinarna nostalgia w twórczości amerykańskich autorów polskiego pochodzenia. Głos trzeciego pokolenia: proza Leslie Pietrzyk i Anthony’ego Bukoskiego

Kultura etniczna Polonii amerykańskiej i kulinarna nostalgia w twórczości amerykańskich autorów polskiego pochodzenia. Głos trzeciego pokolenia: proza Leslie Pietrzyk i Anthony’ego Bukoskiego
(Polish American Ethnic Culture and Culinary Nostalgia in the Works of American Authors of Polish Origin. The Voice of the Third Generation: Leslie Pietrzyk’s and Anthony Bukoski’s Prose)

 • Price: 4.50 €
Z powodu Polski, z powodu Ameryki… Wspólny epizod z biografii twórczych Józefa Czapskiego i Jana Lechonia

Z powodu Polski, z powodu Ameryki… Wspólny epizod z biografii twórczych Józefa Czapskiego i Jana Lechonia
(Because Poland, Because of America... A Common Episode in Creative Biographies of Józef Czapski and Jan Lechoń)

 • Price: 4.50 €
Niepokoje amerykańskie Jana Józefa Szczepańskiego

Niepokoje amerykańskie Jana Józefa Szczepańskiego
(American Disquiets of Jan Józef Szczepański)

 • Price: 4.50 €
Obraz Stanów Zjednoczonych we współczesnym reportażu polskim. Rekonesans

Obraz Stanów Zjednoczonych we współczesnym reportażu polskim. Rekonesans
(The Image of United States in Contemporary Polish Reportage. Reconnaissance)

 • Price: 4.50 €
„Czymże są nasze niepokoje przy ich niepokojach?”. Historyczne fale emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych w reportażach Małgorzaty Szejnert

„Czymże są nasze niepokoje przy ich niepokojach?”. Historyczne fale emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych w reportażach Małgorzaty Szejnert
(“What Are Our Anxieties in the Face of Theirs?”. Historical Waves of Polish Emigration to United States in Małgorzata Szejnert’s Reportages)

 • Price: 4.50 €
Lęk i odraza w Nowej Hucie. Ryszard Kapuściński i amerykańskie Nowe Dziennikarstwo oraz dziennikarstwo gonzo (narracja krytycznoliteracka)

Lęk i odraza w Nowej Hucie. Ryszard Kapuściński i amerykańskie Nowe Dziennikarstwo oraz dziennikarstwo gonzo (narracja krytycznoliteracka)
(Fear and Disgust in Nowa Huta. Elements of the American “New Journalism” and “Gonzo” Journalism in the Works of Ryszard Kapuściński (narrative theory))

 • Price: 4.50 €
„Tkwią w Kanadzie po uszy” — Jadwiga Jurkszus‑Tomaszewska i Adam Tomaszewski

„Tkwią w Kanadzie po uszy” — Jadwiga Jurkszus‑Tomaszewska i Adam Tomaszewski
(“They Are Stuck in Canada up to Their Ears” – Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska and Adam Tomaszewski)

 • Price: 4.50 €
Wieczory nad Michigan — spotkania literackie Polskiego Związku Akademików w Chicago

Wieczory nad Michigan — spotkania literackie Polskiego Związku Akademików w Chicago
(Evenings on Lake Michigan — Literary Meetings of the Polish Society of Academics in Chicago)

 • Price: 4.50 €
„Jestem strażnikiem polskości w Ameryce”… Adam Lizakowski jako twórca środowiska kulturalnego Polonii amerykańskiej

„Jestem strażnikiem polskości w Ameryce”… Adam Lizakowski jako twórca środowiska kulturalnego Polonii amerykańskiej
(“I Am the Guardian of Polish Identity in America” Adam Lizakowski as the Originator of the Cultural Milieu of the Polish Community in America)

 • Price: 4.50 €
Strategie krytycznoliterackie Wiktora Weintrauba (na przykładzie jego współpracy z londyńskimi „Wiadomościami”)

Strategie krytycznoliterackie Wiktora Weintrauba (na przykładzie jego współpracy z londyńskimi „Wiadomościami”)
(Wiktor Weintraub’s Strategies in his Literary Criticism (on the Example of His Collaboration with the London “Wiadomości”))

 • Price: 4.50 €
Czesław Miłosz o emigracji polskiej w cyklu “Życie w USA”

Czesław Miłosz o emigracji polskiej w cyklu “Życie w USA”
(Czesław Miłosz on Polish Emigration in the Cycle Titled ‘Życie w USA’)

 • Price: 4.50 €
Amerykańska przygoda Leopolda Tyrmanda z konserwatyzmem

Amerykańska przygoda Leopolda Tyrmanda z konserwatyzmem
(Leopold Tyrmand’s American Adventure with Conservatism)

 • Price: 4.50 €
Świat nieprzedstawiony. Ameryka w literackich świadectwach drugiej emigracji niepodległościowej

Świat nieprzedstawiony. Ameryka w literackich świadectwach drugiej emigracji niepodległościowej
(The Unpresented World. America in Literary Testimonies of the 2nd Independence Emigration)

 • Price: 4.50 €
Ameryka i polski socrealizm, czyli coca‑cola czy cukier trzcinowy

Ameryka i polski socrealizm, czyli coca‑cola czy cukier trzcinowy
(America and Polish Socialist Realism — Coca Cola or Cane Sugar?)

 • Price: 4.50 €
O “Dwóch rozmowach” (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park) Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkiewicza, Krystyny Miłobędzkiej

O “Dwóch rozmowach” (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park) Tymoteusza Karpowicza, Andrzeja Falkiewicza, Krystyny Miłobędzkiej
(On ‘Dwie rozmowy’ (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park) by Tymoteusz Karpowicz, Andrzej Falkiewicz, Krystyna Miłobędzka)

 • Price: 4.50 €
Bibliografia

Bibliografia
(Bibliography)

 • Price: 4.50 €