The best Army Ukraine had. Changes in the Armed Forces of Ukraine after Russian Aggression Cover Image

Najlepsza armia, jaką miała Ukraina. Zmiany w Siłach Zbrojnych Ukrainy po agresji rosyjskiej
The best Army Ukraine had. Changes in the Armed Forces of Ukraine after Russian Aggression

Author(s): Andrzej Wilk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Security and defense, Military policy
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukrainian army;Ukrainian armed forces;reform;annexation of Crimea;
Summary/Abstract: Czym w rzeczywistości były Siły Zbrojne Ukrainy wykazały rosyjska aneksja Krymu i pierwsze tygodnie wojny w Donbasie – skostniałą strukturą niezdolną do jakiegokolwiek sprawnego działania w warunkach minimalnego zaangażowania wroga, w której znacząca część kadry dopiero w trakcie konfliktu uzyskiwała świadomość, kogo reprezentuje i nierzadko z perspektywy służby w jednym z posowieckich okręgów wojskowych wybierała Rosję. Wojna w Donbasie ukształtowała armię ukraińską. Dała świadomość i motywację żołnierzom, a kierownictwo resortu obrony i władze państwa zmusiła do dostosowania struktury – po raz pierwszy od momentu utworzenia – do faktycznych potrzeb operacyjnych, a także poniesienia kosztów powstrzymania zapaści w zakresie szkolenia i wyposażenia, przynajmniej do poziomu umożliwiającego nawiązanie wyrównanej walki z prorosyjskimi separatystami.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65827-05-0
  • Page Count: 44
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish