A quarter-century of independent Ukraine. Dimensions of transformation Cover Image

Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy. Wymiary transformacji
A quarter-century of independent Ukraine. Dimensions of transformation

Author(s): Tadeusz A. Olszański
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Government/Political systems, Developing nations
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine;independence;transition to market economy;Ukrainian political system;Ukrainian reforms;
Summary/Abstract: 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej SRR proklamowała niepodległość, a 1 grudnia naród ratyfikował ją w referendum. Pokojowy sposób powstania, posiadanie niekwestionowanego terytorium oraz uformowanej administracji cywilnej było ogromnym atutem nowego państwa. Jednak „ciemną stroną” tych atutów były fundamentalne słabości: republiki sowieckie były częściami ZSRR, nie miały więc centralnych ogniw struktur państwa (w tym sztabu generalnego, banku emisyjnego oraz większości resortów).Po niemal ćwierćwieczu pokojowego budownictwa przerwanego w 2014 roku wybuchem wojny Ukraina jest wprawdzie państwem słabym, ale ugruntowanym wewnętrznie i międzynarodowo, zdolnym do oparcia się agresji zbrojnej i aktywnie poszukującym swego miejsca w świecie. Największym sukcesem kraju było wychowanie nowego pokolenia „urodzonych obywateli Ukrainy”, największą porażką – dramatyczne załamanie demograficzne o skutkach, których nie da się już odwrócić, a także, charakterystyczna również dla innych państw postsowieckich, pauperyzacja niższych warstw społeczeństwa.Opracowanie to nie jest historią niepodległej Ukrainy, lecz próbą przedstawienia podstawowych mechanizmów transformacji republiki sowieckiej w niepodległe, demokratyczne państwo o gospodarce rynkowej, skupia się więc przede wszystkim na problematyce wewnętrznej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65827-02-9
  • Page Count: 149
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish