The Politics of History. Discussion Cover Image
  • Price 4.90 €

Polityka historyczna?
The Politics of History. Discussion

Author(s): Łukasz M. Michalski, Eleonora Bergman, Kazimierz Wóycicki, Dariusz Stola, Przemysław Miśkiewicz, Jerzy Jedlicki, Tadeusz A. Olszański, Krzysztof Czyżewski, Andrzej Friszke, Jacek Leociak
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: W „Karcie” 54 przedstawiliśmy tekst Zbigniewa Gluzy Powinności polityki historycznej, będący próbą sformułowania zadań Polski wobec jej najnowszej historii. Po ogłoszeniu go odbyły się dwie debaty publiczne, w różny sposób inspirowane przez tamten zapis. Miały dać i intelektualną, i niejako organizacyjną odpowiedź na postawione pytania. Przedstawiamy fragmenty obu debat. Wnioski „organizacyjne” — w podsumowaniu.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 55
  • Page Range: 133-141
  • Page Count: 9
  • Language: Polish