Silk globalisation. China’s vision of international order Cover Image

Jedwabna globalizacja. Chińska wizja ładu międzynarodowego
Silk globalisation. China’s vision of international order

Author(s): Marcin Kaczmarski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economic policy, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: The New Silk Road;One Belt One Road;China;Xi Jinping;international order;
Summary/Abstract: Nowy Jedwabny Szlak jest najważniejszym projektem chińskiej polityki zagranicznej, powstałym pod rządami Xi Jinpinga. Pekin dąży do budowy w państwach swojego sąsiedztwa trwałych wpływów. Zarazem chińską wizję porządku międzynarodowego cechuje niekonfrontacyjne rozumienie wpływów. Chiny nie tyle chcą zbudować własny i zamknięty blok regionalny, ile usiłują zaproponować własną wizję globalizacji dla Azji, Europy i Afryki. Chiny usiłują pogodzić tradycyjny sposób myślenia o świecie zewnętrznym – sinocentryzm i preferencję dla stosunków dwustronnych ze słabszymi państwami – z zachodnimi formami współpracy wielostronnej, takimi jak banki rozwojowe czy organizacje międzynarodowe. Próbując realizować ambicje wynikające ze wzrostu potęgi, chińskie elity obawiają się zarazem przejęcia regionalnego przywództwa i związanej z tym odpowiedzialności.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-91-5
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish