The Role of Domestic Politics in a State’s Foreign Policy Cover Image

The Role of Domestic Politics in a State’s Foreign Policy
The Role of Domestic Politics in a State’s Foreign Policy

Author(s): Marcin Kaczmarski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: state; foreign policy; domestic power relations; państwo; polityka zagraniczna; wewnętrzny układ sił

Summary/Abstract: Pomimo iż badacze poczynili wiele wysiłków, aby „otworzyć” państwo, wpływ czynników wewnętrznych na politykę zagraniczną pozostaje niełatwym przedmiotem analizy. Niniejszy artykuł oferuje krytyczną analizę dominujących podejść w literaturze oraz proponuje włączenie koncepcji wewnętrznego układu sił (domestic power relations) do procesu wieloprzyczynowej analizy polityki zagranicznej. Do głównych problemów teoretycznych należy zaliczyć: przydawanie zbyt dużej (determinującej) lub zbyt małej roli polityce wewnętrznej; redukcję polityki wewnętrznej do uwarunkowań strukturalnych bądź do osoby lidera; fragmentaryzację polityki wewnętrznej w procesie analizy oraz generalizowanie roli polityki wewnętrznej bez wzięcia pod uwagę uwarunkowań systemu politycznego. Koncepcja wewnętrznego układu sił proponuje syntetyczne ujęcie uwarunkowań wewnątrzpolitycznych w sposób pozwalający na pełniejsze zrozumienie ich wpływu na politykę zagraniczną państwa.

  • Issue Year: 50/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 317-328
  • Page Count: 12
  • Language: English