An essential partner in the background. Europe in China's policy during the rule of Xi Jinping Cover Image

Niezbędny partner drugoplanowy. Europa w polityce Chin w okresie rządów Xi Jinpinga
An essential partner in the background. Europe in China's policy during the rule of Xi Jinping

Author(s): Marcin Kaczmarski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: China;the EU;bilateral relations;the European Union;Chinese economy; economic and financial system;global governance;
Summary/Abstract: Chińskie elity nie traktują Europy jako równorzędnego partnera i są przekonane o własnej przewadze oraz narastającej asymetrii we wzajemnych stosunkach. Wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej dodatkowo wzmacniają chińskie poczucie siły. Zarazem Europa pozostaje największym partnerem ekonomicznym Chin i „gospodarczym filarem” chińskiego wzrostu na arenie międzynarodowej. Pekin dąży do utrzymania otwartości Europy na chińską gospodarkę, przede wszystkim w odniesieniu do chińskiego eksportu, transferu technologii do Chin, lokowania inwestycji oraz dywersyfikacji posiadanych rezerw walutowych. Współpraca z Europą i poparcie z jej strony są niezbędne dla poprawy pozycji Chin w międzynarodowym porządku gospodarczo-finansowym, przede wszystkim dla uwiarygodnienia chińskich działań w sferze multilateralizmu oraz globalnego zarządzania. Jednocześnie Pekin przywiązuje dużą wagę do utrzymania dotychczasowego niezaangażowania Europy w dwóch kwestiach: chińskich żywotnych interesów oraz stosunków chińsko-amerykańskich.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-79-3
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish