A weak link? Germany in the Euro-Atlantic security system Cover Image

Słabe ogniwo? Niemcy w zachodnim systemie bezpieczeństwa
A weak link? Germany in the Euro-Atlantic security system

Author(s): Justyna Gotkowska
Subject(s): Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Euro-Atlantic security system;NATO;regional power;Germany;defence;defence architecture;
Summary/Abstract: Polityczne, gospodarcze i militarne parametry potęgi RFN wpływają na podejście Berlina do kształtowania europejskiego i międzynarodowego ładu. Niemcy są regionalnym mocarstwem w UE o dużych możliwościach dyplomatycznych, są trzecią potęgą gospodarczą świata o globalnych powiązaniach handlowych i inwestycyjnych, jednocześnie posiadają ograniczony potencjał wojskowy. RFN jest więc przede wszystkim zainteresowana rozwijaniem pokojowych i dyplomatycznych mechanizmów zarządzania kryzysami i konfliktami oraz utrzymaniem pokoju i stabilności w obszarze bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Skłonność Berlina do stawiania na dialog i kompromis w globalnej i regionalnej polityce bezpieczeństwa może stanowić coraz większe wyzwanie dla utrzymania spójności i wiarygodności Sojuszu Północnoatlantyckiego – zarówno z perspektywy USA, jak i członków NATO z Europy Środkowej i Północnej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-55-7
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish