Breaking the boundaries. The transformation of Central European gas markets Cover Image

Przełamując bariery. Transformacja środkowoeuropejskich rynków gazu
Breaking the boundaries. The transformation of Central European gas markets

Author(s): Tomasz Dąborowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Energy and Environmental Studies, Economic policy, Developing nations
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: gas market;the EU;Central Europe; national gas markets;V4 Countries;
Summary/Abstract: Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z lutego 2011 roku proces tworzenia wewnętrznego rynku gazu Unii Europejskiej ma zostać zakończony z końcem 2014 roku. W związku z tym warto podsumować przemiany, jakie dokonały się na rynkach gazu w Europie Środkowej. Ostatnie lata to nie tylko okres stopniowego „urynkowienia” krajowych sektorów gazowych, ale również czas realizacji szeregu nowych inwestycji infrastrukturalnych, przewartościowań w krajobrazie przesyłu surowca oraz zmian własnościowych wśród środkowoeuropejskich spółek gazowych. Zmianą w Europie Środkowej jest również fakt, że poszczególne państwa i firmy gazowe odchodzą od tradycyjnej, krajowej perspektywy w myśleniu o swoich rynkach. Zaczynają natomiast rozwijać różnorodne koncepcje regionalnej, środkowoeuropejskiej integracji rynków gazu. Niniejsza publikacja przedstawia główne elementy dokonującej się transformacji środkowoeuropejskich rynków gazu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-52-6
  • Page Count: 57
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish