Hostages to Moscow, clients of Beijing. Security in Central Asia as the role of the West diminishes Cover Image

Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu. Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu
Hostages to Moscow, clients of Beijing. Security in Central Asia as the role of the West diminishes

Author(s): Maciej Falkowski, Józef Lang
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia;China;Central Asia;security;regional power;
Summary/Abstract: Koniec zachodniej obecności wojskowej w Azji Centralnej oznacza marginalizację wpływu Zachodu na sferę bezpieczeństwa w regionie oraz faktyczne wycofanie się z zaangażowania w rywalizację geopolityczną. Jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa, nie należy również oczekiwać większej aktywności Chin niechętnych konfrontowaniu się z Rosją, świadomych własnych ograniczeń w tej sferze oraz postrzegających USA jako głównego globalnego rywala. W perspektywie najbliższych kilku lat decydujące znaczenie, jeśli chodzi o system twardego bezpieczeństwa w Azji Centralnej, będzie miała polityka Rosji. Jednym z jej celów będzie dążenie do umocnienia obecności wojskowej i rozszerzenia współpracy w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawdopodobna rosyjska dominacja w architekturze bezpieczeństwa w regionie nie będzie jednoznaczna z przejęciem przez Rosję faktycznej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani tym bardziej podjęciem próby rozwiązania problemów regionalnych.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-51-9
  • Page Count: 51
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish