The turn to the East. The flawed diversification of Russian foreign policy Cover Image

Zwrot na Wschód. Ułomna dywersyfikacja rosyjskiej polityki zagranicznej
The turn to the East. The flawed diversification of Russian foreign policy

Author(s): Witold Rodkiewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russian foreign policy;Russian Far East;Russian-Chinese relations;Asian countries;
Summary/Abstract: „Zwrot na Wschód”, proklamowany w 2010 roku przez Rosję, nie przyniósł fundamentalnego przełomu w jej relacjach z państwami Azji ani nie dał impulsów do ekonomicznego rozwoju rosyjskiego Dalekiego Wschodu. I chociaż realizowana pod tym szyldem aktywizacja rosyjskiej polityki w Azji przyniosła pewną dywersyfikację polityki zagranicznej, to dywersyfikacja ta ma dwa mankamenty. Po pierwsze, ograniczona jest do sfery politycznej. Udział państw Azji w międzynarodowych więziach gospodarczych Rosji nie zwiększył się w porównaniu z udziałem Europy i Ameryki Północnej. Po drugie, „zwrot na Wschód” okazał się przede wszystkim zwrotem w kierunku Chin. Na wszystkich płaszczyznach – dyplomatycznej, gospodarczej, energetycznej i wojskowej – Pekin stał się najważniejszym azjatyckim partnerem Moskwy. W konsekwencji polityka, której celem było ograniczenie nadmiernego, zdaniem Kremla, uzależnienia Rosji od Zachodu, może uczynić z Rosji „młodszego partnera” Chin.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-50-2
  • Page Count: 36
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish