Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin Cover Image

Potiomkinowski konserwatyzm. Ideologiczne narzędzie Kremla
Potemkin conservatism. An ideological tool of the Kremlin

Author(s): Witold Rodkiewicz, Jadwiga Rogoża
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Vladimir Putin; conservative ideology;Russia;conservatism;Novorossiya;
Summary/Abstract: Od początku trzeciej kadencji prezydenckiej Władimir Putin konsekwentnie odwołuje się do ideologii konserwatywnej. Legitymizuje w ten sposób nową strategię polityczną Kremla, której celem jest stabilizacja reżimu i zablokowanie politycznej mobilizacji społeczeństwa wokół haseł liberalnych. Strategia ta ma też umocnić legitymizację istniejącego modelu władzy, określając go jako „tradycyjny” dla Rosji oraz uzasadnić represyjną i antyzachodnią politykę władz. Obejmuje ona także politykę reintegracji przestrzeni postsowieckiej pod egidą Moskwy, w szczególności aneksję Krymu i projekt Noworosja. Strategia ta została sformułowana jako odpowiedź na aktywizację zwolenników liberalizacji w Rosji – nowej klasy średniej i części elit administracyjnych i biznesowych, które na przełomie 2011/2012 roku otwarcie zamanifestowały rozczarowanie reżimem. Jednak rozdźwięk pomiędzy konserwatywną frazeologią Kremla a realnym postępowaniem elity rządzącej dowodzi, iż „projekt konserwatywny” Kremla ma charakter czysto instrumentalny, co w dłuższej perspektywie podważa jego wiarygodność w oczach rosyjskiego społeczeństwa i stawia pod znakiem zapytania jego skuteczność.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-53-3
  • Page Count: 25
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish