Ever further from Moscow. Russia's stance on Central Asia Cover Image

Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej
Ever further from Moscow. Russia's stance on Central Asia

Author(s): Wojciech Górecki
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: The post-Soviet countries; Central Asia;Russian-Chinese relations;the Eurasian Economic Union (EEU).;
Summary/Abstract: Kraje poradzieckiej Azji Centralnej są dla Moskwy istotne jako potencjalne źródło zagrożeń, jako obszar jej relacji z Chinami, Zachodem i światem islamu, wreszcie jako przestrzeń objęta rosyjskimi inicjatywami integracyjnymi. Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w tym regionie uległy daleko idącej erozji. Podjęcie przez Kreml konsekwentnych działań na rzecz budowy Unii Eurazjatyckiej, a także groźba destabilizacji regionu po zakończeniu w 2014 roku operacji ISAF w Afganistanie, przyhamowały ten proces, choć jego odwrócenie nie wydaje się realne. Obecny „stan posiadania” (instrumenty i aktywa, jakimi dysponuje Rosja) zapewnia jeszcze Moskwie minimalny poziom kontroli nad regionem, czemu sprzyja ograniczona aktywność innych światowych graczy. Sytuacja może ulec zmianie wraz ze wzrostem ich ambicji, zwłaszcza z ewentualnym zaangażowaniem Chin w obszarze „twardego” bezpieczeństwa.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-41-0
  • Page Count: 96
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish