Norway and the Bear. Norwegian defence policy - lessons for the Baltic Sea region Cover Image

Norweski sposób na Rosję. Polityka obronna Norwegii - wnioski dla regionu Morza Bałtyckiego
Norway and the Bear. Norwegian defence policy - lessons for the Baltic Sea region

Author(s): Justyna Gotkowska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Norway;security and defence co-operation;military cooperation;defence policy;NATO;
Summary/Abstract: Norwegia jest obecnie jedynym krajem zachodnioeuropejskim i „starym” krajem członkowskim NATO, dla którego tradycyjny wymiar obrony zbiorowej NATO ma duże znaczenie. Jest również jedynym krajem z Europy Zachodniej, który postrzega Rosję jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa militarnego – na tzw. Dalekiej Północy. Aby sprostać potencjalnym wyzwaniom i zagrożeniom w tym regionie, Norwegia prowadzi politykę obronną opartą na strategii współpracy i odstraszania. Współpraca odnosi się do kooperacji z Rosją w relacjach transgranicznych, sektorze paliwowym i w sferze wojskowej. Odstraszanie obejmuje wzmacnianie NATO jako sojuszu obronnego, zwiększanie współpracy wojskowej z USA, budowę własnych zdolności obronnych oraz rozwijanie polityczno-wojskowej kooperacji w Europie Północnej. Celem norweskiej polityki obronnej jest przede wszystkim zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysów i konfliktów na Dalekiej Północy, które mogą się okazać „za duże” dla Norwegii, ale „za małe” dla NATO.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-38-0
  • Page Count: 49
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish