The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective Cover Image

Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia
The language issue in Ukraine. An attempt at a new perspective

Author(s): Tadeusz A. Olszański
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Language and Literature Studies
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraina; ukraiński język; polityka historyczna
Summary/Abstract: Ukraina zaledwie od dwudziestu lat jest państwem niepodległym, a konsekwencją długotrwałego pozostawania ziem ukraińskich w państwie rosyjskim/sowieckim jest mieszany etnicznie charakter społeczeństwa. Na Ukrainie obok Ukraińców mieszkają bardzo liczni Rosjanie i członkowie innych narodowości b. ZSRR, a także wciąż duża grupa ludzi, identyfikujących się jako ludzie sowieccy. Znacząca część Ukraińców posługuje się w życiu codziennym (zwłaszcza zawodowym) językiem rosyjskim, znając ukraiński słabo lub nie znając go wcale. Kwestia językowa jest więc poważnym wyzwaniem dla państwa ukraińskiego i jednym z ważniejszych problemów ukraińskiej polityki wewnętrznej. // Celem tego opracowania jest zarysowanie problematyki językowej Ukrainy i jej kontekstu społecznego, ze zwróceniem uwagi na ważne, a zazwyczaj pomijane w tego rodzaju opracowaniach zagadnienia, jak aspekt handlowy (komercyjny) regulacji językowych w mediach oraz kluczowa rola „kwestii językowej” w ukraińskiej polityce tożsamości (polityce symbolicznej, historycznej etc.).

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-09-0
  • Page Count: 59
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish