THE DYNAMICS OF A DISPUTE. FARMER PROTESTS IN CONTEMPORARY POLAND Cover Image
  • Offer for Individuals Only 10.00 €

DYNAMIKA SPORU.PROTESTY ROLNIKÓW W III RZECZPOSPOLITEJ
THE DYNAMICS OF A DISPUTE. FARMER PROTESTS IN CONTEMPORARY POLAND

Author(s): Grzegorz Foryś
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Civil Society, Sociology, Crowd Psychology: Mass phenomena and political interactions
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: dynamics of dispute; farmer protests; contemporary protests
Summary/Abstract: Studium Grzegorza Forysia to pierwsza tak kompleksowa próba opisu i wyjaśnienia protestów rolników w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Mamy do czynienia z dziełem dojrzałym, stanowiącym ważny przyczynek do najnowszej historii społeczeństwa polskiego. Książkę należy ulokować na przecięciu kilku przynajmniej subdyscyplin socjologii: socjologii transformacji czy szerzej – zmiany społecznej, socjologii polityki, wreszcie socjologii ruchów społecznych. Jest to z całą pewnością praca, która wpisuje się w debatę nad zasadniczymi mechanizmami przeobrażeń poszczególnych kategorii społeczeństwa polskiego w procesach postkomunistycznej transformacji. z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Gorlacha

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-310-4
  • Page Count: 242
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish