Partnership in leadership? US and Germany (1989-2016). Polish perspective Cover Image
  • Regular Price 15.00 €

Partnerstwo w przywództwie? Stany Zjednoczone i Niemcy (1989-2016). Perspektywa polska
Partnership in leadership? US and Germany (1989-2016). Polish perspective

Author(s): Jadwiga Kiwerska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: US-German relations; American-German partnership; EU, Polish foreign policy; NATO; Russia
Summary/Abstract: Stany Zjednoczone i Republikę Federalną Niemiec łączą stosunki, które stanowią ważny filar zaangażowania Ameryki w Europie. Stąd ich znaczenie dla bezpieczeństwa europejskiego i porządku międzynarodowego. Od momentu zjednoczenia Niemiec wiele się zmieniło we wzajemnych relacjach. Był to zarówno efekt nowych uwarunkowań międzynarodowych, jak i skutek odzyskania przez Niemcy pełnej suwerenności oraz ich rosnących aspiracji politycznych. Silniejsze Niemcy stały się bardziej asertywne wobec oczekiwań Waszyngtonu. Dynamika wydarzeń międzynarodowych spowodowała także redefinicję amerykańskich celów i metod działania na arenie światowej, co nie pozostało bez wpływu na kształt relacji z Berlinem. O tym wszystkim mowa jest w prezentowanej książce. Analizując ewolucję stosunków amerykańsko-niemieckich w ostatnim ponad ćwierćwieczu, próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy RFN zyskała nowe miejsce w strategii Waszyngtonu. Czy jako silniejszy podmiot postępowała odpowiedzialnie i wiarygodnie w relacjach z amerykańskim supermocarstwem? Czy z kolei USA wyciągnęły właściwe wnioski z faktu, że ich partnerem jest państwo o dużym potencjale gospodarczym i znaczącej randze politycznej? Czy potrafiły optymalnie i skutecznie współpracować z nowymi Niemcami? Biorąc pod uwagę znaczenie dla Polski dobrych relacji zarówno z Niemcami, jak Stanami Zjednoczonymi, starano się określić implikacje stanu stosunków na linii Waszyngton-Berlin dla polskich interesów. Czy udało się te cele osiągnąć, pozostawiam życzliwej ocenie czytelników.

  • Print-ISBN-10: 978-83-61736-
  • Page Count: 398
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish