Late Style in Music, Literature and Culture. Vol. 4 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.50 €

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4
Late Style in Music, Literature and Culture. Vol. 4

Contributor(s): Eugeniusz Knapik (Editor), Agnieszka Woźniakowska (Editor), Wojciech Stępień (Editor), Jarosław Szurman (Editor)
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts, Music, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: postsecularism; Liverpool; forgotten movies; late style; notion of Theodicy
Summary/Abstract: Dwa kolejne tomy, trzeci i czwarty, Stylu późnego w muzyce, literaturze i kulturze są zapisem wykładów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej w 2014 roku przez Akademię Muzyczną w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Było to już trzecie spotkanie z cyklu „styl późny”, które zgromadziło muzykologów, teoretyków muzyki, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców i filozofów. Problematyka obydwu publikacji dowodzi, że zjawiska „późności” i „schyłkowości” wciąż budzą wiele kontrowersji, nie poddają się jednoznacznym klasyfikacjom i opisom.W tomie czwartym pomieszczono artykuły dotyczące zagadnień stylu późnego w kulturze europejskiej XX wieku. Wśród poruszonych tematów, widzianych przez autorów poprzez pryzmat stylu późnego i „późności”, znalazły się: dzieła filmowe Langa, Leana i Kurosawy, twórczość kompozytorska Blocha, dzieła Iwaszkiewicza w kontekście inwariantnego modelu Tomaszewskiego, elementy stylu późnego w dojrzałej twórczości Sikorskiego, schyłkowy modernizm w utworach Ptaszyńskiej, teologia wydarzenia Caputo jako przykład schyłkowości postsekularyzmu, wielowymiarowy proces zmian, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych, w Liverpool, fascynacje stylem późnym w literaturze, muzyce i sztuce, transformacje stylu kompozytorskiego Andrzeja Panufnika, zagadnienie teodycei w Błaznach Barry’ego.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-883-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-882-8
 • Page Count: 204
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Wierni sobie, niewierni czasowi. Ostatnie (zapomniane) filmy mistrzów kina

Wierni sobie, niewierni czasowi. Ostatnie (zapomniane) filmy mistrzów kina
(Faithful to Yourself, Unfaithful to Time. The Last (Forgotten) Films of the Masters of the Cinema)

 • Price: 4.50 €
„Nie ma mnie dla nikogo – no chyba, żeby ktoś zadzwonił!”. O stylu późnym w twórczości Augustyna Blocha

„Nie ma mnie dla nikogo – no chyba, żeby ktoś zadzwonił!”. O stylu późnym w twórczości Augustyna Blocha
(“I’m Unavailable if Anyone Asks – Well, Unless Someone Calls!”. On the Late Style in the Works of Augustyn Bloch)

 • Price: 4.50 €
Dylematy estetyczne okresu późnego w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w kontekście Mieczysława Tomaszewskiego inwariantnego modelu życia twórcy

Dylematy estetyczne okresu późnego w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w kontekście Mieczysława Tomaszewskiego inwariantnego modelu życia twórcy
(Aesthetic Dilemmas in the Later Works of Jarosław Iwaszkiewicz in the Context of Mieczysław Tomaszewski’s Invariant Model of the Life of the Artist)

 • Price: 4.50 €
Cisza i milczenie w twórczości Tomasza Sikorskiego a problem stylu późnego

Cisza i milczenie w twórczości Tomasza Sikorskiego a problem stylu późnego
(Silence in the Works of Tomasz Sikorski in the Context of the Late Style)

 • Price: 4.50 €
Twórczość Marty Ptaszyńskiej a styl późny XX-wiecznej moderny

Twórczość Marty Ptaszyńskiej a styl późny XX-wiecznej moderny
(The Works of Marta Ptaszyńska in the Context of the Late Style of the Modern Period)

 • Price: 4.50 €
Postsekularyzm – styl późny? Johna D. Caputo teologia wydarzenia

Postsekularyzm – styl późny? Johna D. Caputo teologia wydarzenia
(Postsecularism – the Late Style? John D. Caputo’s Theology of the Event)

 • Price: 4.50 €
Liverpool wielkomiejski, Liverpool hiperboliczny. Zestawienie dwudziestowiecznej metropolii z jej nowomilenijnym „odrodzeniem miejskim”

Liverpool wielkomiejski, Liverpool hiperboliczny. Zestawienie dwudziestowiecznej metropolii z jej nowomilenijnym „odrodzeniem miejskim”
(Metropolitan Liverpool, Liverpool Hyperbolised. Contrasting the 20th-century metropolis with its ‘urban renaissance’)

 • Price: 4.50 €
Kult początku a fascynacje wieku dojrzałego w literaturze i muzyce

Kult początku a fascynacje wieku dojrzałego w literaturze i muzyce
(The Cult of the Beginning and the Fascinations of the Mature Age in Literature and Music)

 • Price: 4.50 €
Styl późny w kompozytorskiej odsłonie. O transformacji idiomu polskiego w ostatnim okresie twórczości Andrzeja Panufnika

Styl późny w kompozytorskiej odsłonie. O transformacji idiomu polskiego w ostatnim okresie twórczości Andrzeja Panufnika
(The Late Style in the Context of Musical Composition. On the Transformation of the Polish Idiom in the Later Works of Andrzej Panufnik)

 • Price: 4.50 €
Wokół ostatnich dzieł Henryka Mikołaja Góreckiego. Styl późny a styl ostatni

Wokół ostatnich dzieł Henryka Mikołaja Góreckiego. Styl późny a styl ostatni
(On the Last Works of Henryk Mikołaj Górecki. The Late Style and the Last Style)

 • Price: 4.50 €
"Błazny" i zagadnienie teodycei

"Błazny" i zagadnienie teodycei
(Here Come the Clowns and the Notion of Theodicy)

 • Price: 4.50 €