AUTHORITARIANISM AND OCKHAM'S RAZOR Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.50 €

AUTORYTARYZM A BRZYTWA OCKHAMA
AUTHORITARIANISM AND OCKHAM'S RAZOR

Author(s): Piotr Radkiewicz
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Social psychology and group interaction
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: authoritarianism; Ockham’s razor
Summary/Abstract: Recenzowana praca jest rzadko dziś spotykaną wielostronną, krytyczną monografią jednego z najważniejszych konstruktów teoretycznych z zakresu nauk społecznych. (…) Należy mieć nadzieję, że wśród uważnych czytelników wywoła dyskusję przekraczającą ramy nauk społecznych, w tle całej pracy pojawia się bowiem trafna – choć nie całkiem przyjemna dla naukowców – konstatacja, że przywiązanie do własnych hipotez i do autorytetów bywa silniejsze niż rzetelna weryfikacja empiryczna owych hipotez. - prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska /// Książka jest wyrazem imponującego zamysłu autora – dokonania wiwisekcji pojęcia autorytaryzmu (…). Celem, a może po prostu konsekwencją tej wiwisekcji jest dotarcie do „istoty” pojęcia, „rozebranie” go na części składowe, a w rezultacie odarcie z negatywnej wartościowości, ulokowanie w szerszym kontekście społeczno-politycznym, a także identyfikacja głębszego ideologicznego tła popularności tego pojęcia w psychologii. (…) Ogółem dzieło świadczy o ogromnej kompetencji teoretycznej i metodologicznej Autora. Jest to z pewnością najbardziej obszerna praca dotycząca autorytaryzmu, jaka powstała w polskiej psychologii. - prof. dr hab. Maria Lewicka /// Piotr Radkiewicz, doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Psychologii PAN. Prowadzi badania z zakresu: psychologii społecznej, psychologii politycznej i makropsychologii. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych monografiach i czasopismach naukowych.  Wraz z Renatą Siemieńską jest redaktorem naukowym monografii "Społeczeństwo w czasach zmiany" (2009).

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-586-3
  • Page Count: 274
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish