Recorded - Women and public life in Bosnia and Herzegovina in the 20th century Cover Image

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku
Recorded - Women and public life in Bosnia and Herzegovina in the 20th century

Contributor(s): Jasmina Čaušević (Editor), Emina Bošnjak (Editor), Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Gender Studies, Civil Society, Sociology, Modern Age, Recent History (1900 till today), 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; public life; BiH;Austro-Hungarian period; epochs; WWI; WWII; experiences;1990s; millenium; present; civil society;
Summary/Abstract: Knjiga koja je pred vama pokušava predstaviti sliku svijeta žena u vremenu kada se život vrtoglavo ubrzao – ideologizirao, industrijalizirao, psihoanalizirao, tehnologizirao, mobilizirao, komercijalizirao, relativizirao, konfekcionalizirao. Naša knjiga ima brojna ograničenja. Naime, metodološki poglavlja nisu strogo ujednačena; izostala je analiza konstruisanja žene u različitim ideologijama. Knjiga je pisana brzo, sa mnogo strasti, ljubavi i žaljenja što se nije otišlo u svaki arhiv, muzej ili biblioteku širom Bosne i Hercegovine kao i van zemlje (jer se ogromna građa uopće ne nalazi u BiH). U njoj, nažalost, nema pomena o radnim akcijama, popularnoj kulturi niti objašnjenja šta je za žene podrazumijevala kazna gubitka narodne časti. Građanska prava ili priča o fizičkom radu prelamaju se ovdje kroz ekonomske i političke uslove u kojima su žene živjele.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-18-2
  • Page Count: 293
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Dvije zaboravljene vladarice

Dvije zaboravljene vladarice
(Two forgotten rulers)

UVOD – Period austrougarske uprave

UVOD – Period austrougarske uprave
(INTRODUCTION - Austro-Hungarian period)

I DIO: 1914–1941. Žene kroz smjenjivanje epoha

I DIO: 1914–1941. Žene kroz smjenjivanje epoha
(PART I: 1914-1941. Women through the epochs)

II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena

II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena
(PART II: 1941-1945. The Second World War and the experience of Bosnian women)

III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije

III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije
(PART III: 1945-1990. Women in socialism - from rapid emancipation to accelerated repatriarchalization)

IV DIO: Devedesete, rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini

IV DIO: Devedesete, rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini
(PART IV: The Nineties, the war and after the war in Bosnia and Herzegovina)

V DIO: Granice milenija, sadašnjost

V DIO: Granice milenija, sadašnjost
(PART V: Limits of the millennium, present)

UMJESTO ZAKLJUČKA: Ženska civilna scena u Bosni i Hercegovini

UMJESTO ZAKLJUČKA: Ženska civilna scena u Bosni i Hercegovini
(CONCLUSION: Female civil sector in Bosnia and Herzegovina)

Crtica o Rozi

Crtica o Rozi
(Note about Rosa)

Crtica o usisivaču

Crtica o usisivaču
(Note about vacuum cleaner)

Biobilješke o autoricama, autorima, saradnici i priređivačici

Biobilješke o autoricama, autorima, saradnici i priređivačici
(Bio-notes about authors, creators, associates and organizers)

Literatura

Literatura
(Literature)