Do not tolerate intolerance. Know your rights and use them. Guide for LGBT people. Cover Image

Ne toleriši netoleranciju. Upoznaj svoja prava i koristi ih. Vodič za LGBT osobe.
Do not tolerate intolerance. Know your rights and use them. Guide for LGBT people.

Author(s): Vladana Vasić, Sadžida Tulić
Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT community; intolerance; violence; discrimination; legal protection;
Summary/Abstract: Priručnik o pravima LGBT osoba pod nazivom Ne toleriši netoleranciju predstavlja nastavak rada Sarajevskog otvorenog centra u oblasti afirmacije prava osoba koje pripadaju seksualnim i rodnim manjinama i samo je jedan dio u mozaiku aktivnosti koje realizira: od pravnih analiza, izvještavanja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, pravnog savjetovanja, lobiranja za promjenu pravnih propisa i praksi, edukacije za državne organe i LGBT osobe, do prevoda relevantne literature koja tematizuje LGBT prava te rodne i queer teorije. Za realizaciju aktivnosti u oblasti pravnog savjetovanja za LGBT osobe, jedan ovakav priručnik činio se neophodnim kako bi se ostvario cilj pružanja pravne pomoći na jedan sveobuhvatan način. Priručnik je prije svega namijenjen LGBT osobama, ali je pravni dio koncipiran na takav način da ga čini korisnim i za sve druge osobe koje žele da ostvare zaštitu prava u slučaju njihovog kršenja. Ovo vrijedno štivo rezultat je rada dvije mlade i talentovane pravnice Vladane Vasić i Sadžide Vasić koje su uložile veliki napor da na jednostavan i lako razumljiv način prikažu put ostvarivanja prava za osobe koje nužno nisu stručno obrazovane da bi shvatile kompleksnost pravnog sistema. Imajući u vidu složenost pravnog sistema Bosne i Hercegovine, teško je na shvatljiv način opisati put ostvarivanja prava a da se ne izgubi suština i smisao kroz simplifikaciju. Ovaj priručnik ne ostaje samo u okvirima bosanskohercegovačkog prava, već uzima u razmatranje i međunarodne pravne standarde koji su primjenjuju u našoj zemlji što ga čini vrijednijim i sadržajnijim. Također, u priručniku se daje i pregled LGBT terminologije i njezinog značenja. Terminološka određenja su bitna za pravilnu edukaciju o pojmovima koji se koriste u LGBT literaturi, ali i činjenice da nisu definisani pojmovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta koji se javljaju u Zakonu o zabrani diskriminacije i drugim pravnim propisima, te se ovim čini prijedlog jednog mogućeg značenja u budućoj pravnoj praksi pred sudovima i drugim organima. Iako se radi o mladim autoricama koje su radile na priručniku, one su pokazale visok nivo stručnosti i poznavanja pravne terminologije i propisa. Iskreno vjerujem da će priručnik naći put ka svojim korisnicima_cama te pomoći u korištenju pravnih mehanizama koji stoje na raspolaganju te borbi u prijavljivanju i uklanjanju diskriminacije koje se javlja prema seksualnim i rodnim manjinama u Bosni i Hercegovini.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-02-1
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian