LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Home Affairs Cover Image

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi
LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Home Affairs

Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT community; BiH; home affairs; hate crimes; coming out; civil society; LGBT activism;
Summary/Abstract: Glavni rezultati istraživanja ukazuju da LGBT osobe još uvijek predstavljaju nedovoljno vidljivu kategoriju kada je o načinima policijskog djelovanja riječ. Iako se to jednim dijelom može tumačiti pozitivno – tako nam je jedna osoba, zaposlenik_ca, izjavila da nikad nisu imali problema sa ovom populacijom – glavni uzrok ove nevidljivosti nije u navedenoj neproblematičnosti već u malom broju outovanih LGBT osoba, nedovoljnoj senzibiliranosti zaposlenika_ca prema specifičnim problemima i potrebama ove grupe, stalnom strahu kojem je ova populacija izložena usljed čega, nerijetko, izbjegava da se obrati policiji za pomoć u slučaju nužde. Takođe, mali broj slučajeva procesuiranih na sudovima koji uz to nisu bili riješeni pozitivno i podsticajno po LGBT populaciju, demotiviše ih da se policiji obrate za pomoć. Iz tih razloga čiji je ključ nevidljivost, veliki broj intervjuisanih zaposlenika_ca navodi da je položaj ove grupe ili ravnopravan u društvu ili da je oni_e tretiraju ravnopravno. Ovo posljednje može značiti grešku u zaključivanju pars pro toto. Posljedica je to nedovoljnog poznavanja same tematike, malog broja registrovanih napada i nasilja, ali i nerazlučivanja između stvarnog stanja u društvu i percepcije tog stanja. No, zaposlenici_e koji su odgovarali da je položaj ove grupe neravnopravan, ovu neravnopravnost dovodili su u vezu sa generalijama kao što su opšte i nepovoljno stanje u društvu, patrijarhalna svijest, balkanski mentalitet kao i situacijom u drugim sektorima, a izuzetno rijetko su to stavljali u kontekst svog (ne)dovoljnog angažmana i načina tretiranja ove populacije. Kroz faktički sve intervjue sa zaposlenicima_ama je provejavao stav da se oni_e rukovode etikom dužnosti i profesionalnosti, što su ilustrovali sankcijama koje su neki zaposlenici_e trpjeli poslije nasilja na Queer Sarajevo Festivalu. Uprkos tome su, kada je o javnim okupljanjima ove populacije riječ, nerijetko napuštali diskurs ljudskih prava i svoje profesionalne dužnosti. Najčešće su izražavali skepticizam, čak i u slučajevima kada su isticali da svako ima pravo na slobodno okupljanje, pravdajući to svojevrsnim pragmatizmom – visok stepen rizika, mogućnost eskalacije nasilja, bespotrebna ugroženost policije na terenu i sl. Iako rjeđe, mogli su se čuti i kategorički stavovi da takva okupljanja jednostavno treba zabraniti. Iako je velika većina ispitanika_ca izjavljivala da su LGBT osobe građani_ke kao i svi drugi, u jednom navratu se čuo izrazito homofoban stav da su to bolesni ljudi, odnosno u drugom slučaju, u nešto blažem obliku, da su agresivni. Navodna agresivnost je posljedica prisutnih ste , da su agresivni. Navodna agresivnost je posljedica prisutnih stereotipija da LGBT osobe traže posebna prava i da teže da nametnu svoje stavove odnosno orijentaciju “normalnom“ dijelu populacije. Posebno značajan segment koji se tiče LGBT osoba u kontekstu istraživanog sektora je coming out. Naime, dok je većina ispitanika_ca tvrdila da svako ima pravo da radi šta hoće unutar četiri zida, a nezanemarljiv dio da je outovanje stvar svakog pojedinca_ke, iz ovakvih odgovara se ne vide društveno-političke implikacije koje outovanje ima. Jer, kako biti out u društvu u kome je biti LGBT praćeno stalnim strahom od stvarnih odnosno potencijalnih napada i prijetnji? Kao što je duhovito primijetio slovenački istraživač Roman Kuhar, kao da se čitav život može provesti unutar četiri zida!? Takođe je značajno da su zaposlenici_e prepoznali značaj doedukacije i dalje senzibilizacije i doprinos civilnog društva u ovom segmentu. Međutim, ostaje upitno koliko je ovo izrečeno više deklarativno budući da je velika većina navela da ne poznaje nijedno udruženje koje se bavi ovom tematikom.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-577-09-3
  • Page Count: 58
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

METODOLOGIJA STUDIJE

METODOLOGIJA STUDIJE
(STUDY METHODOLOGY)

ANALIZA REZULTATA

ANALIZA REZULTATA
(RESULTS ANALYSIS)

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
(CONCLUSION)

PREPORUKE

PREPORUKE
(RECOMMENDATIONS)

OGRANIČENJA STUDIJE

OGRANIČENJA STUDIJE
(STUDY LIMITATIONS)

IZVORI

IZVORI
(SOURCES)

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA
(APPENDIX: LGBT TERMS GLOSSARY)

O AUTORICAMA

O AUTORICAMA
(ABOUT AUTHORS)