Manual for education about LGBT issues and human rights Cover Image

Priručnik za edukaciju o LGBT temama i ljudskim pravima
Manual for education about LGBT issues and human rights

Author(s): Naida Kučukalić
Contributor(s): Alexander Mennicke (Illustrator), Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: manual; LGBT issues; human rights; workshops; seminar;
Summary/Abstract: Sarajevski otvoreni centar, već pet godina intenzivno radi na polju LGBT kulture i prava LGBT osoba, za i s LGBT osobama, kroz mnogobrojne publikacije, izložbe, projekcije filmova, diskusije, treninge i radionice. Radionice su organizovane po mjestima širom Bosne i Hercegovine, a ciljevi radionica bili su razumijevanje osnovnih pojmova u vezi sa seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom, upoznavanje s naročito stigmatiziranim i nevidljivim identitetima unutar LGBT identiteta, coming out, odnos jezika i roda, mediji i LGBT, LGBT kroz historiju, odnos religije prema LGBT osobama, a fokus radionica, najčešće su LGBT teme kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima. Priručnik, koji je pred vama, nastao je uvažavanjem iskustava sticanim kroz realizaciju radionica, promišljanjem o stečenoj praksi, te uvažavanjem reakcija osoba koje su učestvovale i koje smo dobijali poslije svake radionice. Autorica priručnika ima dugogodišnje i široko iskustvo koje se odnosi na držanje treninga, te je ovaj priručnik rezultat dugogodišnje prakse s terena i praćenja dinamičnog polja znanja, koje se neprekidno razvija. Cilj priručnika je da obuči LGBT aktiviste, aktivistkinje, saveznike i saveznice, ali i sve osobe koje žele da više saznaju o LGBT teoriji, kulturi i ljudskim pravima, kako bi svoje znanje prenosili i vježbali s različitim grupama ljudi, da bi se među učesnicima i učesnicama povećalo razumijevanje o opštim pitanjima u vezi s LGBT osobama.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-29-8
  • Page Count: 101
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian