The Effect of EU Integration Process on Human Rights of LGBT People in Slovenia, Croatia and Montenegro Cover Image

Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori
The Effect of EU Integration Process on Human Rights of LGBT People in Slovenia, Croatia and Montenegro

Contributor(s): Vladana Vasić (Editor), Mia Slavik (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: EU integration; human rights; LGBT community; Slovenia; Croatia; Montenegro;
Summary/Abstract: Na konferenciji Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba, održanoj u Banja Luci u decembru 2014. godine, LGBT aktivisti i aktivistkinje iz Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore raspravljali su o unapređenju ljudskih prava LGBT osoba u kontekstu procesa EU integracija koji ima značajan uticaj na sve zemlje u regionu. Iako je svaka od ovih država u različitim fazama EU integracija, činjenica je da je Europska unija politički subjekt sa najvećim mogućnostima motiviranja zakonodavnih promjena u ovim zemljama.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-30-4
  • Page Count: 63
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

UTICAJ EU INTEGRACIJA NA STANJE LJUDSKIH PRAVA LGBTIQ OSOBA U CRNOJ GORI

UTICAJ EU INTEGRACIJA NA STANJE LJUDSKIH PRAVA LGBTIQ OSOBA U CRNOJ GORI
(THE INFLUENCE OF EU INTEGRATIONS TO THE STATE OF HUMAN RIGHTS OF LGBTIQ PERSONS IN MONTENEGRO)

LJUDSKA PRAVA LGBT OSOBA U HRVATSKOJ NA PUTU U EUROPSKU UNIJU

LJUDSKA PRAVA LGBT OSOBA U HRVATSKOJ NA PUTU U EUROPSKU UNIJU
(HUMAN RIGHTS OF LGBT PEOPLE IN CROATIA ON ITS PATH TO THE EUROPEAN UNION)

UTICAJ EU INTEGRACIJA NA LJUDSKA PRAVA LGBT OSOBA U REPUBLICI SLOVENIJI

UTICAJ EU INTEGRACIJA NA LJUDSKA PRAVA LGBT OSOBA U REPUBLICI SLOVENIJI
(THE INFLUENCE OF EUROPEAN UNION INTEGRATION PROCESS ON HUMAN RIGHTS OF LGBT PERSONS IN REPUBLIC OF SLOVENIA)