Trans*formation of rights Cover Image

Trans*formacija prava
Trans*formation of rights

Models of legal regulation of sex adjustment in BiH

Author(s): Damir Banović, Natalija Petrić, Slavoljupka Pavlović, Vladana Vasić
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social differentiation, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: human rights; transformation; LGBT; BiH;
Summary/Abstract: Iako je Zakonom o zabrani diskriminacije BiH još 2009. zabranjena diskriminacija transrodnih osoba, te je promjena spola zakonima o matičnim knjigama oba entiteta iz 2012. izričito prepoznata kao osnov za promjenu podataka u matičnim knjigama i ličnim dokumentima, ljudska prava transrodnih osoba u BiH ostaju još uvijek neadekvatno zaštićena, a posebno njihovo pravo na samoodređenje u smislu određenja roda, odnosno rodnog identiteta koje je ili u potpunosti onemogućeno ili ograničeno neadekvatnim pravnim rješenjima i praksom. Procedure po kojima se vrši izmjena jedinstvenog matičnog broja i ostalih dokumenata postoje u Republici Srpskoj, kantonima Federacije BiH i Brčko distriktu BiH, ali nisu jasno propisane i dostupne javnosti, te ne postoji nikakav pravilnik kojim bi se detaljno opisala procedura prikupljanja i verificiranja medicinske dokumentacije osobe koja podnosi zahtjev. Kao jedan od zahtjeva za izmjenu oznake spola na dokumentima institucije entiteta i Brčko distrikta BiH postavljaju i potpunu medicinsku prilagodbu spola, koju je nemoguće obaviti u BiH, te su transrodne osobe iz BiH primorane da same plaćaju skupe postupke u državama regiona. Na ovaj način, BiH i njeni entiteti ne samo da ne omogućavaju brz, transparentan i jednostavan pristup transrodnim osobama, nego u potpunosti ignorišu potrebe ovih osoba, što vodi daljnjoj marginaliziranosti.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-49-6
  • Page Count: 94
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian