Rights and freedoms of LGBT people Cover Image

Prava i slobode LGBT osoba
Rights and freedoms of LGBT people

Sexual orientation and gender identity in the positive law in Bosnia and Herzegovina.

Author(s): Damir Banović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Sociology, Labor relations, EU-Legislation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT population; rights and freedoms;
Summary/Abstract: Prva obuhvatnija analiza prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini rađena je 2006. godine kada je već postojao Zakon o ravnopravnosti spolova, te u određenim krivičnim zakonima seksualna orijentacija kao zabranjeni osnov diskriminacije. Prva studija sastojala se primarno od normativne analize, preporuka u pogledu izmjena, te problema u primjeni propisa. Od tog perioda desile su se bitne izmjene drugih propisa i usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Godine 2009. donesen je Zakon o zabrani diskriminacije u kojem je potvrđena zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, te je po prvi put uvedan i rodni identitet (Zakon koristi drugačije određenje: spolno izražavanje). Također, pred policijskim i sudskim organima u Bosni i Hercegovini pojavili su se prvi slučajevi u kojima su se kao oštećeni pojavili pripadnici/ce LGBT populacije. Neki od njih su uspješno procesuirani, a neki su ostali u fazi istrage. Medijski najeksponiraniji je slučaj neuspješnog održavanja Queer festivala, te prije i neposredno prije održavanja Festivala slučaj govora mržnje u printanim medijima. Upravo iz gore navedenih razloga krenulo sa ka izradi nove studije uključivanjem do sada evidentiranih slučajeva diskriminacije, napada ili govora mržnje a kako bi se barem djelimično stekao uvid koliko su bosanskohercegovački pravni sistem i društvo spremni da adekvatno djeluju na iste. Analiza je također zamišljena da bude izvor osnovnih propisa o zaštiti prava LGBT populacije koji bi se koristio kroz treninge i edukacije kako pripadnika/ca populacije, tako i medija i policije. Obrazovanje pripadnika/ca LGBT populacije o njihovim pravima je jedan od koraka ka oživljavanju propisa o zabrani diskriminacije, odnosno, kako bi se krenulo ka prijavljivanju slučajeva diskriminacije i njihovog procesuiranja koje se u najvećem broju i ne dešava. Edukacija policije, ali i ostalih koji su uključeni u sistem zaštite ljudskih prava potrebna je iz razloga što postoji nedovoljno poznavanje propisa o zabrani diskriminacije, te je neophodno njihovo senzibiliziranje za potrebe LGBT populacije. U tom smislu, analizirani propisi i slučajevi dat će potrebnu osnovu za bazičnu edukaciju. Zbog ograničenog prostora, pravna analiza ne može obuhvatiti sve propise, već je dat primat osnovnim, sistemskim i najbitnim propisima, odnosno određenim njihovim aspektima. Većim su dijelom obrađivani materijalni, a samo djelimično procesni propisi (podnošenje apelacije pred Komisijom za ljudska prava, ostvarivanje prava pred Evropskim sudom za ljudska prava i podnošenje apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine). Prikaz pojedinih djelova analize dati su u daljem tekstu.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-9959-4-1
  • Page Count: 140
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian