UKRAINE BEFORE THE END OF HISTORY. SKETCHES ON STATES’ POLICY TOWARDS MEMORY Cover Image
  • Offer for Individuals Only 13.00 €

UKRAINA PRZED KOŃCEM HISTORII. SZKICE O POLITYCE PAŃSTW WOBEC PAMIĘCI
UKRAINE BEFORE THE END OF HISTORY. SKETCHES ON STATES’ POLICY TOWARDS MEMORY

Author(s): Tomasz Stryjek
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Political Sciences, Political history, Recent History (1900 till today), History and theory of political science
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Książka zawiera eseje napisane w latach 2010–2014. Dotyczą one zajmowania się historią półwiecza od lat trzydziestych do osiemdziesiątych XX wieku przez uczestników życia publicznego w kilku państwach w Europie w okresie ich stowarzyszenia i akcesji do UE. Głównym motywem wydania ich razem było porównanie polityki wobec pamięci współczesnej Ukrainy oraz Litwy, Łotwy, Estonii (rozdział 3), Hiszpanii (5) i Chorwacji (6). Podobnie jak Ukraina, kraje te doświadczyły totalitaryzmu, wojeni/lub okupacji, a następnie, w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku, stanęły wobec uczestnictwa w projekcie europejskim. W tej sytuacji odczuwały przeszłość zarówno jako źródło dumy, jaki brzemię, poszukiwały w niej z jednej strony symboli przydatnychdo zmagań w przyszłości, z drugiej zaś – uwolnienia od poczuciawiny. Państwa te jednocześnie budowały (lub odnawiały)swoją państwowość, wprowadzały demokrację parlamentarnąoraz podejmowały reformy gospodarczo-społeczne z zamiarem ugruntowania przemian po wejściu do UE. Pokonując trudnościi rozwiązując konflikty, ostatecznie wypracowały strategie prorozwojowe. Istotną rolę w przemianach, które stały się ich udziałem, odegrała determinacja dotychczasowych członków UE, aby przyjąć je do swego grona.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-709-6
  • Page Count: 412
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish