Lieux de Mémoire and Identity in East Central Europe: Notes on Polish and German Research Experiences in the European Context: Robert Traba, Hans Henning Hahn (eds.), Polskoniemieckie miejsca pamięci, t. 1–4 Cover Image

Miejsca pamięci i tożsamości w Europie Środkowo--Wschodniej. Uwagi na marginesie spotkania polskich i niemieckich doświadczeń badawczych w kontekście europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1–4
Lieux de Mémoire and Identity in East Central Europe: Notes on Polish and German Research Experiences in the European Context: Robert Traba, Hans Henning Hahn (eds.), Polskoniemieckie miejsca pamięci, t. 1–4

Author(s): Tomasz Stryjek
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 10
  • Page Range: 441-454
  • Page Count: 14
  • Language: Polish