Hindu Gods, Siames Tigres. András Balogh's 70th Birthday Cover Image

Hindu istenek, sziámi tigrisek. Balogh András 70 éves
Hindu Gods, Siames Tigres. András Balogh's 70th Birthday

Contributor(s): István Majoros (Editor), Gábor Antal (Editor), Béla Háda (Editor), Péter Hevő (Editor), Anita Madarász (Editor)
Subject(s): Cultural history, Comparative history, Diplomatic history, Economic history, Ethnohistory, History of ideas, Political history, Social history, Gender history, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Keywords: András Balogh; ambassador; public activity; professor; India; Thailand;
Summary/Abstract: Professor András Balogh had Seventy years old in 2014. His department published a volume for his birthday. This book contains the studies of his colleagues (47).

  • Print-ISBN-13: 978-963-284-502-9
  • Page Count: 580
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Hungarian
Marx és a cádizi alkotmány

Marx és a cádizi alkotmány
(Marx and the Constitution of Cadiz)

A magyar zsidóság és a fasizmus a marcia su Romától 1938-ig

A magyar zsidóság és a fasizmus a marcia su Romától 1938-ig
(Hungarian Jewry and the Fascism from Marcia su Roma to 1938)

A „31-csomós” Burke – Egy legenda születése

A „31-csomós” Burke – Egy legenda születése
(31 Knots Burke - Birth of a Legend)

„Egészen váratlanul külügyminiszter lett” – kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában

„Egészen váratlanul külügyminiszter lett” – kisebbségi komplexus és nyugati vonzalom a Magyar Népköztársaság külpolitikájában
("Suddenly he became Foreign Minister" - Inferiority Complex and Western Affection in the Foreign Policy of the Hungarian Republic)

„Igazából nem tudjuk kihasználni a tudásunkat, tehát ez a piacgazdaság minket padlóra küldött”: Munkások és munkástudat a mai Magyarországon

„Igazából nem tudjuk kihasználni a tudásunkat, tehát ez a piacgazdaság minket padlóra küldött”: Munkások és munkástudat a mai Magyarországon
("We can not really take advantage of our knowledge, so this Market Economy sent us to the floor." Workers and Working Knowledge in the Today's Hungary)

II. Sándor „peresztrojkája” Oroszország békés modernizációjának 19. századi nagy kísérlete

II. Sándor „peresztrojkája” Oroszország békés modernizációjának 19. századi nagy kísérlete
("Prestroika" of Alexander II. Large Attempt of a Peaceful Modernisation in Russia in the 19th Century)

Partes aequales? Angol-egyiptomi Szudán: különös kétszer kettős

Partes aequales? Angol-egyiptomi Szudán: különös kétszer kettős
(Partes aequales? Anglo-egyptian Sudan: a Strange Double-double)

„Törekedni kell a sebek begyógyítására” Jugoszlávia, Magyarország és az 1968-as Prágai Tavasz a magyar külügyi dokumentumok tükrében

„Törekedni kell a sebek begyógyítására” Jugoszlávia, Magyarország és az 1968-as Prágai Tavasz a magyar külügyi dokumentumok tükrében
("We have to try for healing the Woundes". Yugoslavia, Hungary and the Spring of Prague in the lights of the Hungarian Foreign Documents)

Roger Scruton az Európai Unióról

Roger Scruton az Európai Unióról
(Roger Scruton about the European Union)

A német offenzív haditengerészeti stratégia kiformálódása az 1920-as évek elejétől Erich Raeder és Wolfgang Wegener tengernagyok munkásságában és a zsebcsatahajó program

A német offenzív haditengerészeti stratégia kiformálódása az 1920-as évek elejétől Erich Raeder és Wolfgang Wegener tengernagyok munkásságában és a zsebcsatahajó program
(German Offensive Naval Strategy from the Beginnings of 1920s in the Oeuvre of Erich Reader and Wolfgang Wegener Admirals and the Pocket Battleship Program)

A Desaix jelenség

A Desaix jelenség
(The Desaix Phenomenon)

Kivándorlások J. Győri László Frank Tiborral beszélget könyvéről

Kivándorlások J. Győri László Frank Tiborral beszélget könyvéről
(Emigrations. Interview of László J. Győri with Tibor Frank about his Book)

Ellenségből barátok. A magyar-francia kapcsolatok változásai és jellegzetességei (1985-1992)

Ellenségből barátok. A magyar-francia kapcsolatok változásai és jellegzetességei (1985-1992)
(Enemy became Friend. Changes and Characteristics of the Relations between Hungary and France (1985-1992))

Magyar biztonságpolitika 1989-2010

Magyar biztonságpolitika 1989-2010
(Hungarian Security Policy 1989-2010)

Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős

Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős
(Three-in-one: Hero, Victim, Responsible)

Csehszlovák-magyar kapcsolatok, 1922-1930 Masaryk és Beneš határrevíziós javaslatai

Csehszlovák-magyar kapcsolatok, 1922-1930 Masaryk és Beneš határrevíziós javaslatai
(Hungarian - Czechoslovak Relations, 1922-1930. Boundary Revision Propositions of Masaryk and Benes)

A pakisztáni nukleáris fegyverkezési törekvések és az amerikai külpolitika 1979-1990

A pakisztáni nukleáris fegyverkezési törekvések és az amerikai külpolitika 1979-1990
(Nuclear Arms Aspirations in Pakistan and the American Foreign Policy 1979 - 1990)

Spanyol diplomata-arcképek a budapesti spanyol képviselet történetéből (1930-1940-es évek)

Spanyol diplomata-arcképek a budapesti spanyol képviselet történetéből (1930-1940-es évek)
(Spanish Diplomat Portraits from the History of the Spanish Representation of Budapest (1930s-1940s))

A Slánský-per anticionista jellege és annak következményei

A Slánský-per anticionista jellege és annak következményei
(Antizionist Character of the Slánský-process and its Consequences)

Líbia a brit–francia megszállás és az ENSZ-gyámság éveiben (1943–1951)

Líbia a brit–francia megszállás és az ENSZ-gyámság éveiben (1943–1951)
(Libya in the Years of the British-French Occupation and the Tutelage of UN (1943-1851))

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első „külpolitikai” lépései

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első „külpolitikai” lépései
(The First Steps of the Interim National Government in Foreign Policy)

1956 - annus horribilis: a birodalmak hanyatlása

1956 - annus horribilis: a birodalmak hanyatlása
(1956 - Annus Horribilis: Decline of the Empires)

A desztalinizáció kísérlete Jugoszláviában

A desztalinizáció kísérlete Jugoszláviában
(Attempt of the Destalinisation in Yugoslavia)

A magyar-román konfliktus megítélése a szocialista országokban az 1980-as évek végén

A magyar-román konfliktus megítélése a szocialista országokban az 1980-as évek végén
(Opinion on the Hungaro - Rumanian Conflict in the Socialist Countries at the end of the 1980s)

Közel–Kelet–tanulmányok és a nemzetközi kapcsolatok elméletei

Közel–Kelet–tanulmányok és a nemzetközi kapcsolatok elméletei
(Middle East Studies and the Theories of the International Relations)

A külfölddel kötendő kereskedelmi és vámegyezmények a magyar minisztertanács előtt (1876-1878)

A külfölddel kötendő kereskedelmi és vámegyezmények a magyar minisztertanács előtt (1876-1878)
(Commercial and Tolling Agreements concluded with Foreign Countries before the Hungarian Cabinet (1876-1878))

A török külpolitika és a Nyugat-Balkán

A török külpolitika és a Nyugat-Balkán
(Turkish Policy and the Western Balkans)

On the workers’ councils of 1956

On the workers’ councils of 1956
(On the workers’ councils of 1956)

Gorlicétől Breszt-Litovkszig. Arthur Arz von Straussenburg altábornagy a keleti fronton (1915. május –augusztus)

Gorlicétől Breszt-Litovkszig. Arthur Arz von Straussenburg altábornagy a keleti fronton (1915. május –augusztus)
(From Gorlice to Brest-Litovsk. Arthur Arz von Straussenburg Lieutenant General at the Eastern Front)

Az Oroszlán ál(la)ma In memoriam Ariel Saron

Az Oroszlán ál(la)ma In memoriam Ariel Saron
(The dream of the Tiger. In Memorian Ariel Sharon)

A brit kormány és a békemozgalom kapcsolata magyar dokumentumok tükrében - problémafelvetés

A brit kormány és a békemozgalom kapcsolata magyar dokumentumok tükrében - problémafelvetés
(The British Government and the Peace Movement on the Light of Hungarian Documents - Problem Identification)

Partnerek és szövetségesek. Mérlegen a magyar-amerikai kapcsolatok a rendszerváltozás után

Partnerek és szövetségesek. Mérlegen a magyar-amerikai kapcsolatok a rendszerváltozás után
(Partners and Allies. The Hungaro-American Relations on Balance after the Regime Change)

A dravida nyelvek genetikai rokonsága más nyelvcsaládokkal

A dravida nyelvek genetikai rokonsága más nyelvcsaládokkal
(Genetical Relationship of the Dravidian Languages with other Family of Languages)

A francia diplomácia dilemmái a két háború közti közép-európai politikájában

A francia diplomácia dilemmái a két háború közti közép-európai politikájában
(Dilemma of the French Diplomacy in the Politics of Central Europe during the Interwar Period)

Az NSZK újrafegyverkezése a NATO tagságtól a Bundeswehr kiépítéséig (1955-1969)

Az NSZK újrafegyverkezése a NATO tagságtól a Bundeswehr kiépítéséig (1955-1969)
(Rearmament of FRG from the Membership of NATO to the Creation of the Bundeswehr (1955-1969))

A részmunkaidős ellenzéki képviselő Harold Wilson politikai pályafutása 1951 - 1959

A részmunkaidős ellenzéki képviselő Harold Wilson politikai pályafutása 1951 - 1959
(Part-time Member of the Opposition. Harold Wilson's Political Carreer 1951 -1959)

Gondolatok a tibeti teokrácia végéről

Gondolatok a tibeti teokrácia végéről
(Thoughts about the End of the Tibetan Thearchy)

A Daimler-Benz és a Weiss Manfréd üzleti kapcsolatai

A Daimler-Benz és a Weiss Manfréd üzleti kapcsolatai
(Business Relations between Daimler-Benz and Manfred Weiss)

Az Egyesült Államok és a Népszövetség – elkerülhető lett volna a II. világháború?

Az Egyesült Államok és a Népszövetség – elkerülhető lett volna a II. világháború?
(USA and the League of Nations - could it have been avoided the Second World War?)

Portugália a demokratikus konszolidáció kezdeti szakaszában. Natália Correia és António de Spínola kezdeti nézetei, 1974. április-szeptember

Portugália a demokratikus konszolidáció kezdeti szakaszában. Natália Correia és António de Spínola kezdeti nézetei, 1974. április-szeptember
(Portugal in the Initial Phase of the Democratic Consolidation. Natalia Correia and Antonio de Spinola's views, April - September 1974)

A stratégiától a megvalósítás esélyéig. Az MSZMP/MSZP és az európai integráció 1989-1994

A stratégiától a megvalósítás esélyéig. Az MSZMP/MSZP és az európai integráció 1989-1994
(From the Strategy to the Chance of Realisation. MSZMP/MSZP and the European Integration 1989-1994)

A német birodalmi titkosszolgálat Magyarországon Ausztria bekebelezése után

A német birodalmi titkosszolgálat Magyarországon Ausztria bekebelezése után
(Imperial German Secret Service in Hungary after the Occupation of Austria)

Kozma Miklós és Kárpátalja, 1939-1941

Kozma Miklós és Kárpátalja, 1939-1941
(Miklós Kozma and Transcarpathia, 1939-1941)

Az új orosz állami történetfelfogásról. Három historiográfiai ujjgyakorlat

Az új orosz állami történetfelfogásról. Három historiográfiai ujjgyakorlat
(About the New History of Perception in Russia. Three Historiaographical Finger-works)

A magyarországi fajvédők és a sport

A magyarországi fajvédők és a sport
(Hungarian Racists and the Sport)

Az „arab tavasz” és az „új arabizmus”

Az „arab tavasz” és az „új arabizmus”
(Arab Spring and the New Arabism)

Egy tudós élet messzire vezető útjai

Egy tudós élet messzire vezető útjai
(A scientist's Ways of Life)

A kötet szerzői

A kötet szerzői
(Authors)