Film and Media – The Past and the Future. Continuation Cover Image

Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje
Film and Media – The Past and the Future. Continuation

Contributor(s): Andrzej Gwóźdź (Editor), Magdalena Kempna-Pieniążek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Media studies, Communication studies, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: film; media; film studies; media studies; anthropology; panopticon; screen; Fritz Lang; biographical film; biopic; film noir; film neo-noir; generation X; crowdsourcing films; visual culture studies; paranoid conspiracy thriller; crowdfunding
Summary/Abstract: The collective work edited by Andrzej Gwóźdź and Magdalena Kempna-Pieniążek and published within the “Biblioteka Kwartalnika Filmowego” [Library of Kwartalnik Filmowy] – the book series under the auspices of “Kwartalnik Filmowy” [Film Quarterly], prepared by the Department of Cultural Anthropology, Film and Audivisual Arts of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences. The volume “Film and Media – the Past and the Future. Continuation”, prepared in cooperation with the Department of Film and Media Studies of the University of Silesia in Katowice, is the aftermath of the First Congress of Film Studies and Media Studies Researchers, which took place in June 2013 in Kamień Śląski (Poland). The book gathers twelve articles based on the papers presented at the congress and concerning a wide range of issues, such as biographical film, film noir and neo-noir, crowdsourcing films and crowdfunding, paranoid conspiracy thriller, Polish feminist movement, performance or art of acting. The volume is accompanied by English abstracts of the articles.

  • Print-ISBN-13: 978-83-63877-59-0
  • Page Count: 144
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish
Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna
(Imprint)

Spis treści

Spis treści
(Table of contents)

Od redakcji

Od redakcji
(Introduction)

Medioznawstwo i lingwistyka transdyscyplinarne

Medioznawstwo i lingwistyka transdyscyplinarne
(Transdisciplinary Media Studies and Linguistics)

O potrzebie antropologizowania. Metoda i praktyka w badaniach nad audiowizualnością

O potrzebie antropologizowania. Metoda i praktyka w badaniach nad audiowizualnością
(On the Necessity to Anthropologise. Method and Practice in Studies on Audiovisuality)

Antropologia obrazu jako myślenie hermeneutyczne w badaniach nad filmem

Antropologia obrazu jako myślenie hermeneutyczne w badaniach nad filmem
(The Anthropology of Image as Hermeneutic Thinking in Film Studies)

Aktor jeszcze czy już performer? O perspektywach sztuki aktorskiej w filmie XXI wieku

Aktor jeszcze czy już performer? O perspektywach sztuki aktorskiej w filmie XXI wieku
(Actor or Performer? On the Perspectives of the Art of Acting in the 21st Century Media)

Panoptykony, dyspozytywy, ekrany: media i ich reprezentacje w filmach Fritza Langa

Panoptykony, dyspozytywy, ekrany: media i ich reprezentacje w filmach Fritza Langa
(Panopticons, Apparatuses, Screens: Media & Representations of Media in the Films of Fritz Lang)

Życie sfilmowane. Uwagi o filmie biograficznym

Życie sfilmowane. Uwagi o filmie biograficznym
(The Filmed Life. On Biographical Films)

Od kina 'noir' do 'neo-noir' – bezdroża i ślepe zaułki

Od kina 'noir' do 'neo-noir' – bezdroża i ślepe zaułki
(From Film Noir to Neo-noir – Detours and Dead-ends)

„Samotnie przeciw całemu światu…". Zagrożenie, dziennikarze i media w amerykańskich filmach paranoi spiskowej lat siedemdziesiątych XX wieku

„Samotnie przeciw całemu światu…". Zagrożenie, dziennikarze i media w amerykańskich filmach paranoi spiskowej lat siedemdziesiątych XX wieku
(“All Alone Against the Whole World”: Menace, Journalists, and Media in the American Paranoid Conspiracy Thrillers of the 1970s)

Kamera cyfrowa jako medium tożsamości bohaterów filmowych spod znaku polskiej generacji X

Kamera cyfrowa jako medium tożsamości bohaterów filmowych spod znaku polskiej generacji X
(Video Capture Camera as Identity Medium of Filmic Characters – Representatives of Polish Generation X)

Aktywistyczne użycia (nowych) mediów: wybrane działania w polskim ruchu feministycznym

Aktywistyczne użycia (nowych) mediów: wybrane działania w polskim ruchu feministycznym
(Activist Usage of (New) Media: On Selected Activities within Polish Feminist Movement)

Finansowanie społecznościowe jako nowe wyzwanie badawcze dla nauk o mediach

Finansowanie społecznościowe jako nowe wyzwanie badawcze dla nauk o mediach
(Crowdfunding: A New Challenge for Media Studies)

'Crowdsourcing films' – szkic o zjawisku

'Crowdsourcing films' – szkic o zjawisku
(Notes on Crowdsourcing Films)

Noty o autorach

Noty o autorach
(Notes on authors)

Abstrakty

Abstrakty
(Abstracts)