Book review: Krzysztof Kieślowski's Cinema Cover Image
  • Price 3.90 €

Ksia˛żki o filmie: Gabinet luster Krzysztofa Kieślowskiego
Book review: Krzysztof Kieślowski's Cinema

Author(s): Magdalena Kempna-Pieniążek
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Summary/Abstract: Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwo Skorpion, Warszawa 2006. Czytaja˛c Kino Kieślowskiego, kino po Kieślowskim,nie sposób nie przyznać racji Irinie Tatarowej, która w jednym z fragmentów ksia˛żki Ergo sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim filmie 1960-1990 (zacytowanym zreszta˛ przez jedna˛ z autorek Kina Kieślowskiego) zauważyła, iż zamiast o jednym Kieślowskim, należałoby raczej mówić o kilkunastu Kieślowskich. Do wymienionych przez Tatarowa˛ „wersji” reżysera (takich jak Kieślowski z czasów studenckich, Kieślowski filmów dokumentalnych, Kieślowski fatalista, Kieślowski metafizyczny lub pseudometafizyczny) przygotowana przez Andrzeja Gwoździa ksia˛żka dopisuje kilka jeszcze (jeśli nie kilkanacie) kolejnych określeń.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 65
  • Page Range: 226-229
  • Page Count: 4
  • Language: Polish