Construction of Slavdom in Politics and Science Cover Image

Konstrukcija slovenstva u politici i nauci
Construction of Slavdom in Politics and Science

Author(s): Kristijan Obšust
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Cultural history, Ethnohistory, Culture and social structure
Published by: Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje
Summary/Abstract: Ova knjiga značajno doprinosi proučavanju konstruisanja panslovenskih ideja i izmišljanja slovenskih tradicija, ali i konstruisanja nacionalnih i pannacionalnih identiteta i izmišljanja tradicija uopšte. Stoga, predstavlja nezaobilaznu i izuzetno korisnu literaturu za sve koji se bave sličnim problemima. prof. dr Vladimir Ribić Nema mnogo radova o nadnacionalnim identitetima, odnosno o identitetima grupa naroda, pogotovo ne onih koji tom problemu pristupaju sa pozicija istorijske antropologije. Zbog toga je studija Kristijana Obšusta izuzetno značajna i zanimljiva. Kombinujući pregled istorijske literature sa istraživanjem savremenih identifikacijskih procesa, odnosno proučavanjem aktuelnih manifestacija slovenskog identiteta, autor je uspeo da nam prikaže različite faze razvoja ove pojave, kao i različite aspekte ovog problema. Nema sumnje da je ovo jedna od najcelovitijih studija o ovoj temi, i da će predstavljati nezaobilazno štivo za sva dalja istraživanja. prof. dr Saša Nedeljković Knjiga Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije predstavlja naučnu studiju u kojoj njen autor uz visok stepen analitičnosti i kritičnosti analizira različite aspekte problematike vezane za konstruisanje slovenskih ideja, stvaranje slovenskih tradicija, kao i pokušaja stvaranja pannacionalnog slovenskog identiteta. Kroz istorijsko-teorijska istraživanja, autor je analizirao širi niz činjenica koje se odnose na različite idejne koncepcije, kao i manifestacije slovenskih ideja u različitim vremenskim kontekstima. Potrebno je istaći da ova knjiga predstavlja prvi obimniji rad koji se odnosi na problematiku slovenstva kao idejnog konstrukta u celini, te se uz akceptovanje njene tematike može konstatovati da predstavlja jedinstvenu studiju, koja kao takva ujedno ima i pionirski karakter. prof. dr Ivan Kovačević

  • Print-ISBN-13: 978-86-89647-00-6
  • Page Count: 341
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian