1945 - Caesura in the Croatian History Cover Image
 • Regular Price 10.00 €

1945. - Razdjelnica hrvatske povijesti
1945 - Caesura in the Croatian History

Contributor(s): Nada Kisić Kolanović (Editor), Mario Jareb (Editor), Katarina Spehnjak (Editor)
Subject(s): History, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Hrvatski institut za povijest
Keywords: Croatian history;
Summary/Abstract: With contributions by Marijan Maticka, Jerca Vodušek Starič, Drago Roksandić, Tihomir Cipek, Ivo Goldstein, Nada Kisić Kolanović, Zdenko Radelić, Biljana Kašić, Ljubomir Antić, Darko Dukovski, Tvrtko Jakovina, Katarina Spehnjak, Marica Karakaš, Nikica Barić, Jure Krišto, Miroslav Akmadža, Vladimir Geiger, Mario Jareb, Berislav Jandrić, Mario Kevo, Martina Grahek-Ravančić, Zdravko Dizdar, Davor Kovačić, Goran Hutinec.

 • Print-ISBN-10: 953-6324-56-3
 • Page Count: 506
 • Publication Year: 2005
 • Language: Croatian
Problemi diskontinuiteta vlasti i Hrvatska 1945

Problemi diskontinuiteta vlasti i Hrvatska 1945
(The Problems of Dicontinuity in Government in Croatia in 1945)

 • Price: 3.00 €
Temelji ideologije i tehnologije preuzimanja vlasti u Jugoslaviji 1944.-1945. godine

Temelji ideologije i tehnologije preuzimanja vlasti u Jugoslaviji 1944.-1945. godine
(Fundamenta l ideology and technology in the takeover of government in Yugoslavia in 1944-1945)

 • Price: 4.00 €
Pamćenje i kultura povijesnog mišljenja – baština hrvatskog antifašizma 1945.-2005.

Pamćenje i kultura povijesnog mišljenja – baština hrvatskog antifašizma 1945.-2005.
(Memor y and the culture of Historical Thought – the heritage of Croatian antifascism 1945-2005)

 • Price: 4.00 €
Počinje li 1945. zapravo 1917.? – Historikerstreit

Počinje li 1945. zapravo 1917.? – Historikerstreit
(Does 1945 reall y begin in 1917? – Historikerstreit)

 • Price: 4.00 €
Značenje godine 1945. u hrvatskoj povijesti i osvetnički gnjev

Značenje godine 1945. u hrvatskoj povijesti i osvetnički gnjev
(The meaning of 1945 in Croatian History and the wrath of Revenge)

 • Price: 4.00 €
Politički procesi u Hrvatskoj neposredno nakon Drugoga svjetskog rata

Politički procesi u Hrvatskoj neposredno nakon Drugoga svjetskog rata
(Political Trials in Croatia Immediately after the Second World War)

 • Price: 4.00 €
Uloga Ozne u preuzimanju vlasti u Hrvatskoj 1945.

Uloga Ozne u preuzimanju vlasti u Hrvatskoj 1945.
(The Role of the OZN in the communist takeover of power in Croatia in 1945)

 • Price: 4.00 €
Politika kulture, ideologijsko mapiranje , zasjeci

Politika kulture, ideologijsko mapiranje , zasjeci
(The politics of culture, ideological mapping, cuts)

 • Price: 4.00 €
Poslijeratni komunistički sustav i javno ponašanje

Poslijeratni komunistički sustav i javno ponašanje
(The Postwar Communist system and Public Behaviour)

 • Price: 4.00 €
Ideologijska rekonstrukcija hrvatskog antifašizma : primjer Istre

Ideologijska rekonstrukcija hrvatskog antifašizma : primjer Istre
(Ideological Reconstruction of Croatian antifascism : the example of Istria)

 • Price: 4.00 €
Između kralja, poglavnika i maršala

Između kralja, poglavnika i maršala
(Between the King, the Poglavnik and the Marshal)

 • Price: 4.00 €
Britanski pogled na Hrvatsku 1945.: politika i društvo

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.: politika i društvo
(The Communist Government and British Diplomacy in 1945)

 • Price: 4.00 €
Saveznički zračni napadi na Zagreb i okolicu 1945. godine

Saveznički zračni napadi na Zagreb i okolicu 1945. godine
(Allied air attacks on Zagreb and its environs in 1945)

 • Price: 4.00 €
Glasine o «Trećem svjetskom ratu » ili «novom preokretu» u Hrvatskoj 1945. godine

Glasine o «Trećem svjetskom ratu » ili «novom preokretu» u Hrvatskoj 1945. godine
(Rumours of a «Third World War» or a «New Upheaval» in Croatia in 1945)

 • Price: 4.00 €
Postupak komunista prema vjerskim službenicima , osobito pripadnicima Katoličke crkve nakon rata

Postupak komunista prema vjerskim službenicima , osobito pripadnicima Katoličke crkve nakon rata
(Communist Treatment of Religious Officials , especially Catholic clergy after the war)

 • Price: 4.00 €
Politika komunističkog režima u Jugoslaviji prema vjerskim zajednicama 1945. godine

Politika komunističkog režima u Jugoslaviji prema vjerskim zajednicama 1945. godine
(The Politics of the communist regime in Yugoslavia toward religious communities in 1945)

 • Price: 4.00 €
Folksdojčeri u Hrvatskoj 1945.

Folksdojčeri u Hrvatskoj 1945.
(The Volksdeutsch in Croatia in 1945)

 • Price: 4.00 €
Etiketa «ustaštva » kao izgovor za progon političkih protivnika u poslijeratnoj Hrvatskoj

Etiketa «ustaštva » kao izgovor za progon političkih protivnika u poslijeratnoj Hrvatskoj
(The label of «ustašism » as an excuse for the oppresion of political opponents from postwar Croatia)

 • Price: 4.00 €
Saveznički izbjeglički logori počeci otpora hrvatske političke emigracije komunističkom režimu u domovini / logor Fermo/

Saveznički izbjeglički logori počeci otpora hrvatske političke emigracije komunističkom režimu u domovini / logor Fermo/
(Allied Refugee Camps The beginnings of the Croatian political emigration ’s opposition to the communist regime in the homeland (camp Fermo ))

 • Price: 4.00 €
Jasenovac 1945.

Jasenovac 1945.
(Jasenovac 1945.)

 • Price: 4.00 €
Izvještaji Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Bjelovara od 1944. do 1947. godine

Izvještaji Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Bjelovara od 1944. do 1947. godine
(The Reports of the National Commission for the Confirmation of crimes of the Occupiers and their Collaborators in the Region of Bjelovar from 1944 to 1947)

 • Price: 4.00 €
Politički i vojni oblici četništva u Hrvatskoj 1945. godine

Politički i vojni oblici četništva u Hrvatskoj 1945. godine
(The Political and Military Aspects of Chetnikism in Croatia in 1945)

 • Price: 4.00 €
Djelovanje obavještajne službe Nezavisne Države Hrvatske i Odjeljenja za zaštitu naroda (OZNA) krajem Drugog svjetskog rata

Djelovanje obavještajne službe Nezavisne Države Hrvatske i Odjeljenja za zaštitu naroda (OZNA) krajem Drugog svjetskog rata
(The activity of Intelligence Services of the Independent State of Croatia and the Odjeljenje za zaštitu naroda (State Security Police - the OZN) at the end of the Second World War)

 • Price: 4.00 €
Obračun s «narodnim neprijateljem » u Međimurju 1945.

Obračun s «narodnim neprijateljem » u Međimurju 1945.
(Settling the Score with «enemies of the People » in Međimurje in 1945)

 • Price: 4.00 €
Tri sudbine hrvatskih nacionalnih intelektualaca: Vinko Krišković, Julije Makanec, Ivo Bogdan

Tri sudbine hrvatskih nacionalnih intelektualaca: Vinko Krišković, Julije Makanec, Ivo Bogdan
(The Three Fates of Croat National Intellectuals : Vinko Krišković, Julije Makanec, Ivo Bogdan)

 • Price: 4.00 €
Politika podržavljenja poduzeća u vlasništvu stranaca na primjeru poduzeća Mustad d.d.

Politika podržavljenja poduzeća u vlasništvu stranaca na primjeru poduzeća Mustad d.d.
(The Polic y of supporting foreign-owned business enterprises as exemplified by the case of Mustad d.d.)

 • Price: 4.00 €
Zdravstvene prilike u Hrvatskoj neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata

Zdravstvene prilike u Hrvatskoj neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata
(Health Conditions in Croatia immediately following the end of World War II)

 • Price: 4.00 €
Uloga Komande grada Zagreba u životu Grada prvih poslijeratnih mjeseci 1945. godine

Uloga Komande grada Zagreba u životu Grada prvih poslijeratnih mjeseci 1945. godine
(The Role of the Command of the City of Zagreb in the life of the city during the first postwar months in 1945)

 • Price: 4.00 €
Popis žrtava Drugog svjetskog rata , poraća i Domovinskoga rata . Rezultati i perspektive

Popis žrtava Drugog svjetskog rata , poraća i Domovinskoga rata . Rezultati i perspektive
(A catalogue of victims of the Second World War , the Postwar period and the Homeland War . Results and Perspectives)

 • Price: 3.00 €
Arhiv OZN-a s osvrtom na godinu 1945.

Arhiv OZN-a s osvrtom na godinu 1945.
(Archival Sources relating to the OZN in 1945)

 • Price: 3.50 €