The role of science in the development of modern society Cover Image
 • Offer for Individuals Only 15.00 €

Uloga nauke u razvoju savremenog društva
The role of science in the development of modern society

Contributor(s): Nebojša Macanović (Editor), Muhamed Omerović (Editor), Srećko Potić (Editor), Slavko Milić (Editor)
Subject(s): Business Economy / Management, Micro-Economics, Criminal Law, Security and defense, State/Government and Education, Social psychology and group interaction, Behaviorism, Social development, Criminology, Health and medicine and law, Penal Policy, Socio-Economic Research, Distance learning / e-learning, Pedagogy
Published by: CENTAR MODERNIH ZNANJA
Keywords: Family business; Foreign policy; Bosnia and Herzegovina; EU; Strategic management; Educational system; Digitalization; Management and safety; juvenile delinquency; Family dysfunctionality; Social criminology; social development; mental health;
Summary/Abstract: Sadašnja globalna ekonomska kriza je tolika da obim negativnih efekata te krize kao i njeno trajanje teško je predvidjeti, jer će oni biti različiti od zemlje do zemlje. Također, ne postoji jedinstven model mjera za prevazilaženje tih efekata. Dok su neke zemlje bilježile pad privrednih aktivnosti već u trećem kvartalu 2008. godine, neke se tek sada počinju suočavati sa tim. Također, dok jedne zemlje primjenjuju restrikciju na potrošnju, druge traže načine kako da povećaju tražnju. Teško je pronaći neki set adekvatnih mjera koje bi se mogle prekopirati i primjeniti u BiH. U odgovoru na utjecaj finansijske krize, razvijene zemlje su reagirale programima za povećanje likvidnosti tržišta, te su ogromna sredstva izdvojena i predviđena da budu „ubrizgana“ u njihove privrede. Ipak, čini se da je postignut zajednički stav oko generalnog pristupa koji se sastoji u tome da se nelikvidnost tržišta, a što se smatra osnovnim uzrokom smanjenja tražnje, a samim tim i proizvodnje, može izliječiti jedino dodatnim sredstvima koja će se kroz različite kanale i forme staviti na raspolaganje privredi. Događanja u posljednjoj deceniji prošlog milenijuma su zaustavila ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, i što je najgore, u velikoj mjeri uništila njen decenijama razvijani naučni potencijal, kadrove i infrastrukturu. Danas, sa znatno oslabljenom ekonomskom osnovom, teško se obnavlja naučnoistraživački potencijal i sa dosta poteškoća prihvataju standardi i uloga koju nauka i naučnoistraživačka djelatnost imaju u Evropi, pa i u našem užem okruženju. Znanje ima moć, a nauka je nabolje sredstvo za unapređenje takve moći. Digitalizacija znanja se reflektuje sve više i na digitalizaciju društva. Znanje i sama nauka doprinose razvoju savremenog društva, te je njihova povezanost i uslovljenst time još značajnija.

 • Print-ISBN-13: 978-99976-167-2-2
 • Page Count: 260
 • Publication Year: 2023
 • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
SPECIFIČNOSTI PORODIČNOG BIZNISA

SPECIFIČNOSTI PORODIČNOG BIZNISA
(ENTREPRENEURIAL MOTIVES IN FAMILY BUSINESS)

 • Price: 4.50 €
VISOKORIZIČNI ZATVORENICI IZ UGLA SIGURNOSTI

VISOKORIZIČNI ZATVORENICI IZ UGLA SIGURNOSTI
(HIGH-RISK PRISONERS FROM A SECURITY POINT OF VIEW)

 • Price: 4.50 €
KARAKTERISTIKE MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU

KARAKTERISTIKE MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU
(CHARACTERISTICS OF JUVENILE DELINQUENCY IN MODERN SOCIETY)

 • Price: 4.50 €
USKLAĐIVANJE VANJSKE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA EVROPSKOJ UNIJI

USKLAĐIVANJE VANJSKE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA EVROPSKOJ UNIJI
(HARMONIZATION OF THE FOREIGN POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO THE EUROPEAN UNION)

 • Price: 4.50 €
FUNKCIJA STRATEŠKOG MENADŽEMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

FUNKCIJA STRATEŠKOG MENADŽEMENTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
(FUNCTION OF STRATEGIC MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES)

 • Price: 4.50 €
MANADŽMENT U OBRAZOVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

MANADŽMENT U OBRAZOVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
(MANAGEMENT IN THE EDUCATION SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

 • Price: 4.50 €
EUROPSKA STRATEGIJA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

EUROPSKA STRATEGIJA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA
(EUROPEAN STRATEGY ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA)

 • Price: 4.50 €
UTICAJ DIGITALIZACIJE NA EFIKASNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA EFIKASNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
(IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE EFFICIENCY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES)

 • Price: 4.50 €
ULOGA MENADŽMENTA SIGURNOSTI U SAVREMENOM DRUŠTVU

ULOGA MENADŽMENTA SIGURNOSTI U SAVREMENOM DRUŠTVU
(THE ROLE OF SECURITY MANAGEMENT IN MODERN SOCIETY)

 • Price: 4.50 €
ZNAČAJ INOVACIJA U MENADŽMENTU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

ZNAČAJ INOVACIJA U MENADŽMENTU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
(THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN THE MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES)

 • Price: 4.50 €
POJAM BEZBJEDNOSTI SA OSVRTOM NA TRADICIONALNE I SAVREMENE KONCEPTE MEĐUNARODNE BEZBJEDNOSTI

POJAM BEZBJEDNOSTI SA OSVRTOM NA TRADICIONALNE I SAVREMENE KONCEPTE MEĐUNARODNE BEZBJEDNOSTI
(THE CONCEPT OF SECURITY WITH REFERENCE TO TRADITIONAL AND CONTEMPORARY CONCEPTS OF INTERNATIONAL SECURITY)

 • Price: 4.50 €
ZAKONSKI OKVIR MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA U REPUBLICI SRPSKOJ

ZAKONSKI OKVIR MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA U REPUBLICI SRPSKOJ
(LEGAL FRAMEWORK OF JUVENILE JUSTICE U REPUBLIC OF SERBIA)

 • Price: 4.50 €
BOOT CAMPS PROGRAMI U RADU SA MALOLJETNIM PRESTUPNICIMA

BOOT CAMPS PROGRAMI U RADU SA MALOLJETNIM PRESTUPNICIMA
(BOOT CAMPS PROGRAMS IN WORK WITH JUVENILE OFFENDERS)

 • Price: 4.50 €
DISFUNKCIONALNOST PORODICE I MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO

DISFUNKCIONALNOST PORODICE I MALOLJETNIČKO PRESTUPNIŠTVO
(FAMILY DYSFUNCTIONALITY AND JUVENILE DELINQUENCY)

 • Price: 4.50 €
PRIVATNA ZAŠTITA KAO FAKTOR SIGURNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIVATNA ZAŠTITA KAO FAKTOR SIGURNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI
(PRIVATE PROTECTION AS A SECURITY FACTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

 • Price: 4.50 €
SOCIJALNA KRIMINOLOGIJA I DISFUNKCIONALNOST DRUŠTVA

SOCIJALNA KRIMINOLOGIJA I DISFUNKCIONALNOST DRUŠTVA
(SOCIAL CRIMINOLOGY AND SOCIETY'S DYSFUNCTIONALITY)

 • Price: 4.50 €
МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ У ИНТЕГРАЦИЈИ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ У ИНТЕГРАЦИЈИ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
(METHODOLOGICAL APPROACHES IN THE INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE TEACHING PROCESS)

 • Price: 4.50 €
RAZVOJ SAVREMENOG DRUŠTVA KROZ UNAPREĐENJE INTERKULTURALNIH KOMPETENCIJA UČENIKA

RAZVOJ SAVREMENOG DRUŠTVA KROZ UNAPREĐENJE INTERKULTURALNIH KOMPETENCIJA UČENIKA
(THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY THROUGH THE IMPROVEMENT OF STUDENT'S INTERCULTURAL COMPETENCES)

 • Price: 4.50 €
EKSPERIMENTALNI PRISTUP U PODSTICANJU UČENIKA U NASTAVNOM PROCESU KROZ PRIMJENU KOOPERATIVNOG UČENјA

EKSPERIMENTALNI PRISTUP U PODSTICANJU UČENIKA U NASTAVNOM PROCESU KROZ PRIMJENU KOOPERATIVNOG UČENјA
(EXPERIMENTAL APPROACH IN ENCOURAGING STUDENTS IN THE TEACHING PROCESS THROUGH THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING)

 • Price: 4.50 €
MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVIDA -19

MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVIDA -19
(MENTAL HEALTH OF ADOLESCENTS DURING THE PANDEMIC OF COVID-19)

 • Price: 4.50 €
ПРЕЛИНГВИСТИЧКА ФАЗА РАЗВОЈА ГОВОРА

ПРЕЛИНГВИСТИЧКА ФАЗА РАЗВОЈА ГОВОРА
(PRELINGUISTIC PHASE OF SPEECH DEVELOPMENT)

 • Price: 4.50 €
REFLEKSIJA PANDEMIJE VIRUSA KORONE NA SOCIJALIZACIJU I ASOCIJALNO PONAŠANJE ADOLESCENATA

REFLEKSIJA PANDEMIJE VIRUSA KORONE NA SOCIJALIZACIJU I ASOCIJALNO PONAŠANJE ADOLESCENATA
(REFLECTION OF THE CORONA VIRUS PANDEMIC ON THE SOCIALIZATION AND ANTI-SOCIAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode