Acceptance from a Distance - Attitudes towards Homosexual, Bisexual, Trans and Intersex People in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Prihvatanje s distance - Stavovi prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti u Bosni i Hercegovini
Acceptance from a Distance - Attitudes towards Homosexual, Bisexual, Trans and Intersex People in Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Civil Society, Social differentiation, Studies in violence and power, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; LGBTI; homosexuality; bisexuality; transgenderism; intersex; gender; attitudes; acceptance; distance; norms; control; violence; public opinion;
Summary/Abstract: Ovo istraživanje za cilj je imalo osigurati duboko razumijevanje položaja LGBTI osoba u BiH i faktora koji oblikuju njihovu svakodnevicu, te dati uvid u mnijenje i ponuditi razumijevanje stavova i mišljenja opće populacije u Bosni i Hercegovini prema LGBTI osobama, njihovim pravima i slobodama te LGBTIQ aktivizmu. Kroz odabrani reprezentativni uzorak od 1023 ispitanika/ce u dobi od 18 do 65 godina, istraživanje je ispitalo nivo svijesti i podrške prema LGBTI osobama i njihovim ljudskim pravima. Metodološki pristup uključivao je online anketiranje putem platforme CAWI te analizu kroz deskriptivnu statistiku i odnose između demografskih varijabli. Rezultati istraživanja ukazuju na pozitivan trend u poznavanju LGBTI tema i osoba u bližem okruženju te promjene u stavovima opće populacije. Ključni nalazi predstavljeni su ispod…

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-79-3
  • Page Count: 49
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian