Nira - Vol. II Cover Image

Nira - Vol. II
Nira - Vol. II

Author(s): Elma Softić-Kaunitz, Pavle Kaunitz, Neven Misaljević, Filip Andronik
Contributor(s): D. Saržinski (Translator)
Subject(s): Gender Studies, Visual Arts, Fiction, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: comic book; society; awareness; discrimination; gender;
Summary/Abstract: TPO Fondacija je tokom 2015. godine, u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE)“, počela s radom na drugom izdanju stripa „NIRA“. Radeći s učenicima i učenicama srednjih škola kroz radionice koje uključuju teme o građanskom aktivizmu, angažiranoj umjetnosti, ljudskim pravima te radi potrebe za nastavkom učenja o vlastitim pravima i obavezama u zajednici u kojoj živimo, TPO Fondacija je pokrenula publiciranje novih priča o junakinji Niri u drugoj ediciji istoimenog stripa. Novih pet epizoda stripa „NIRA“ držat će vašu pozornost i potaknuti vas na razmišljanje o vašem vlastitom djelovanju u zajednici u kojoj živite. Učeći da ne smijemo biti slijepi pred nepravdom, „NIRA“ će nas ponukati da preispitamo vlastitu odgovornost prema sebi i drugima.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-0386-3-1
  • Page Count: 64
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode