You Can Change the Situation, Everything is Possible Cover Image

Možeš promijeniti situaciju, sve je moguće
You Can Change the Situation, Everything is Possible

Author(s): Elma Softić-Kaunitz
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Sociology, Social development, Social Norms / Social Control
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: society; social relations; change; norms; control; ethics;
Summary/Abstract: Kada nam neko kaže da možemo promijeniti situaciju u kojoj se nalazimo, najčešće pomislimo na prepreke koje nas čekaju te kako mnogi prije nas nisu uspjeli i obeshrabrimo se. Zbog toga je važno imati roditelje, nastavnike i prijatelje koji će u teškim trenucima biti sigurni u nas i pomoći nam da shvatimo kako možemo napraviti promjenu. Iz perspektive roditeljke, ali i nastavnice koja je dugi niz godina radila sa djecom u srednjoj školi, želim podijeliti iskustva i ono što sam imala priliku vidjeti, analizirati greške koje sam pravila dok sam učila šta je važno u odgoju kako bi dijete imalo dovoljno samopouzdanja i moglo savladati sve prepreke koje mu/joj se nađu na putu.

  • Page Range: 117-124
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode