Peer and Gender-Based Violence in Elementary Schools in Bosnia and Herzegovina - Final Baseline Study Cover Image

Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini - Završna baseline studija
Peer and Gender-Based Violence in Elementary Schools in Bosnia and Herzegovina - Final Baseline Study

Author(s): Melika Šahinović, Amina Mašić
Subject(s): Gender Studies, Education, School education, Studies in violence and power
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: BiH; peers; gender; violence; school education; elementary schools;
Summary/Abstract: TPO Fondacija Sarajevo je krajem 2016. godine započela realizaciju trogodišnjeg projekta pod nazivom „Peer and Gender Based Violence – PGBV“, odnosno „Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje“ na našem jeziku. Početna aktivnost ovog projekta je bila realizacija Baseline studije pod nazivom „Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini“, sprovedena u 31 osnovnoj školi Sarajevskog, Hercegovačkoneretvanskog i Srednjobosanskog kantona. Rezultati ove studije su kreirali smjernice za daljni rad na ovom projektu za period od 2017. godine do decembra 2019. godine. U ovom novom, drugom izdanju istoimene studije, cilj je kreirati analizu uspješnosti programskih aktivnosti sprovedenih u navedenom periodu. Cilj studije je predstaviti pozitivne prakse koje su doprinijele povećanju svijesti o različitim oblicima vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školama. Pored stručnog osnaživanja nastavničkog osoblja i jačanja saradnje učenika, roditelja i nastavnika, namjera Baseline studije je i pokazati stepen efikasnosti u djelovanju na sprječavanju i rješavanju slučajeva vezanih za vršnjačko i rodno zasnovano nasilje. Naposlijetku, studijom je planirano skrenuti pažnju na nove izazove vezane za vršnjačko i rodno zasnovano nasilje s kojima se školski djelatnici, roditelji i učenici suočavaju, alarmirati na važnosti nastavka edukacije u svrhu jačanja školske zajednice i involviranja roditelja u školske aktivnosti, kao i apeliranja obrazovnim institucijama za hitno poduzimanje narednih koraka u cilju prevencije novih tipova nasilja s kojima se nove mlade generacije susreću.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-18-9
  • Page Count: 53
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian